Czy przydatne?

Definicja Mirowie W Zamek

Gdzie jest ZAMEK W MIROWIE Historia Mirowa przypomina dzieje innych Orlich Gniazd. Murowana warownia powstała za czasów Kazimierza Wielkiego. Jednakże... Następne badania naukowe i wykopaliska archeologiczne sugerują, Iż wały ziemne i fosa pochodzą z późniejszych wieków niż czasy króla-budowniczego. Fundatorem mógł być władca, lecz prawdopodobne jest również nazwisko księcia Władysława Opolczyka albo nestora rodu Lisów panujących w pobliskich Koziegłowach. Opolczyk, nielojalny wobec polskiej Korony awanturnik, został pokonany poprzez wojska Władysława Jagiełły w 1396 roku, a Mirów był od tego momentu widownią rodzinnych waśni, zbrojnych utarczek, najazdów i wojen.Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z z 1405 roku. Rycerska siedziba – pierwotnie pełniąca pomocniczą rolę dla zamku w Bobolicach - wzbogaciła się o trzypiętrową basztę w 1422 roku, którą wzniósł Piotr z Bnina. Poprzez kolejne 150 lat Mirów był własnością rodu Myszkowskich, a w czasach szwedzkiego najazdu - rodziny Męcińskich. Szwedzi zamek w Mirowie ograbili i spalili. Częściowo odbudowana warownia popadła w ostateczną ruinę w 1787 roku. Przeprowadzona w połowie XIX wieku inwentaryzacja wykazała, Iż zamek był wówczas pozbawiony dachów, a część murów zniszczona. W tym czasie także rozebrano mury obwodowe. W roku 1937 runęła południowo-zachodnia ściana wieży mieszkalnej. Pierwotnie zamek górny z XIV wieku posiadał parterowe pomieszczenia z małymi otworami okiennymi. Dopiero najpierw XVI wieku Myszkowscy dodali na skale dwie dodatkowe kondygnacje. Aktualnie na najwyższej skale zachowały się znaczące fragmenty murów zamku górnego w kształcie nieregularnego trapezu. W dolnych partiach istnieją pozostałości pierwotnych murów i pieczary kute w skale. Zamek w Mirowie jest jedną z piękniejszych budowli na szlaku Orlich Gniazd. Wyniosły, aczkolwiek niewysoki, przypomina dziób wielkiego okrętu rozcinającego fale oceanu czasu... Okrętom na morzu towarzyszą zazwyczaj mewy albo rybitwy. O zmierzchu niebo wokół Mirowa wypełniają niezliczone gromady jerzyków. Krążą nad murami, wokół resztek wieży. Czy po remoncie zamek nadal będzie ich domem?

Czym jest Zamek w Mirowie znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZIELONEGO PRZYLˇDKA, PÓŁWYSEP ZIELONEGO PRZYLˇDKA:
Opis płw. w Senegalu; najdalej na zach. wysunięta część Afryki - przylądek Almadi; gł. m. Dakar zamek w mirowie.
Informacje ZAB MAŁY:
Opis rz. w Iranie i Iraku; dł. około 400 km; wypływa w G. Kurdystańskich; l. dopływ Tygrysu zamek w mirowie.
Informacje ZURYCH:
Opis kanton w pn.-wsch. Szwajcarii, przy granicy z Niemcami; 1,7 tys. km2, 1,3 mln mieszk.; stol. - Zurych; gł. rz. Ren; Jez. Zuryskie; obszar turystyczny; uprawa zbóż, drzew owocowych, winorośli zamek w mirowie.
Informacje ZAWIERCIE:
Opis m. powiatowe w woj. śląskim, nad Wartą; 54,5 tys. mieszk.; przem. metalowy, maszynowy, szklarski, chemiczny, spożywczy, hutnictwo żelaza; prawa miejskie 1915 zamek w mirowie.
Informacje ZABAJKALE:
Opis azjatyckiej części Rosji, pomiędzy jez. Bajkał a rz. Olekmą; obejmuje góry: Stanowe, Udokan, Jabłonowe, Kodar; dł. około 1000 km; złoża złota, rud molibdenu, cyny, wolframu; parki narodowe zamek w mirowie.