Czy przydatne?

Definicja Rabsztyn Zamek

Gdzie jest ZAMEK RABSZTYN Najpierw XIII wieku, a może kilkadziesiąt lat potem, na wznoszącej się 50 m nad okolicą Kruczej Skale (Rabstein - 428 m n.p.m.) powstała murowana warownia. W burzliwych czasach walki o władzę królewską, książęcą czy biskupią posiadanie zamku miało decydujące znaczenie. Źródła pisane jednak milczą na temat Rabsztyna. Nie wiadomo, kto i kiedy wybudował twierdzę. Można tylko przypuszczać, Iż był to moment zbliżony do czasów wymiany Polski z drewnianej w murowaną poprzez Kazimierza Wielkiego. Rabsztyn mógł jednak powstać znacząco przedtem.Pierwsza wiadomość o zamku pochodzi z 1228 roku, kiedy to Henryk Brodaty w trakcie wojny domowej z Konradem Mazowieckim wybudował trzy warownie - jedną z nich mógł być właśnie Rabsztyn. Jak to wtedy bywało, mogła to być tylko wieża obronna na skale, do której potem dobudowano część mieszkalną.w trakcie najazdu tatarskiego w roku 1241 najprawdopodobniej zniszczeniu uległo grodzisko w Olkuszu. Czy mieszczanie i miejscowa szlachta wznieśli nową warownię - Rabsztyn? Czy może dokonał tego biskup Jan Muskata, przeciwnik króla Władysława Łokietka? Biskup ten sprzyjał Wacławowi II Czeskiemu, który w 1292 roku zajął Małopolskę. Muskata mógł więc pracować nad „utrwaleniem" nowej władzy, wznosząc następne warownie. Prawdopodobne jest, Iż Władysław Łokietek, likwidując czeską rebelię, przejął pozyskany zamek Rabsztyn jako królewszczyznę, a więc, jak dziś byśmy powiedzieli: na skarb państwa, i dlatego parę lat potem zamku nie ujęto w spisie dokonań Kazimierza Wielkiego. Mimo to Rabsztyn jako własność królewska trafił w ręce wojewody krakowskiego - Spytka z Melsztyna herbu Leliwa, który przyczynił się do wprowadzenia na tron Polski Władysława Jagiełły.Spytko poległ w 1399 roku w bitwie z Tatarami. Rabsztyn przypadł po podziale majątku Janowi Melsztyńskiemu. Po wielu zawieruchach, aranżowanych mariażach, porwaniach nieletniej księżniczki i małej wojnie domowej, Rabsztyn zostaje własnością Andrzeja Tenczyńskiego herbu Topór, a po jego Zgonu - Jana Tenczyńskiego, który przyjmuje nazwisko Rabsztyński. Po wygaśnięciu rodu Rabsztyńskich zamek staje się własnością Seweryna Bonera, który zyskał dorobek, zajmując się handlem. Pośród faktów znajduje się wiadomość o noclegu w rabsztyńskich murach podążającego na polski tron króla Henryka Walezego w 1574 roku.poprzez kolejnych kilkadziesiąt lat zamek służył następnym właścicielom, zdobył nowy, renesansowy kształt, aż wreszcie w trakcie potopu szwedzkiego podzielił los niemal wszystkich warowni na jurajskim szlaku Orlich Gniazd - został ograbiony i spalony. Potem zapewne ktoś jeszcze w nim mieszkał, lecz wszystkie funkcje reprezentacyjne starostwa przeniesiono do wybudowanego poniżej murów folwarku. Warto dodać, Iż po roku 1680 funkcję starosty w Rabsztynie sprawowała Katarzyna Radziwiłł, siostra króla Jana III Sobieskiego.potem w zamku nie działo się już nic dobrego, przedmiot popadał w ruinę. W 1901 roku baszta zamku górnego została wysadzona w powietrze poprzez poszukiwaczy skarbów. Przed II wojną światową zamek należał do Zarządu Lasów Państwowych. Dzisiaj właścicielem Rabsztyna jest gmina Olkusz, a o utrzymanie i restaurację ruin dba powstałe w 2000 roku stowarzyszenie Zamek „Rabsztyn".Zamek bez duchów?O rabsztyńskich duchach milczą legendy, nie ma o zjawach ?Xadnych podań... Wygląda na to, Iż Rabsztyn był zamkiem nieco bardziej „pokojowo" nastawionym do świata niż inne jurajskie warownie

Czym jest Zamek Rabsztyn znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZAB WIELKI:
Opis rz. w Turcji i Iraku; dł. 430 km; wypływa na Wyż. Armeńskiej; l. dopływ Tygrysu; przy ujściu ruiny Kalchu zamek rabsztyn.
Informacje ZAHEDAN:
Opis m. w pd.-wsch. Iranie, w pobliżu granicy z Pakistanem; 531 tys. mieszk.; ośr. adm. stanu Beludżystan i Sistan; przem. włókienniczy; rzemiosło; na terytorium uprawa zbóż, palmy daktylowej zamek rabsztyn.
Informacje ZACHODNIOEUROPEJSKI, BASEN ZACHODNIOEUROPEJSKI:
Opis rozległe zagłębienie dna O Atlantyckiego, pomiędzy Europą Zach. a Grzbietem Śródatlantyckim; głęb. do 6325 m; góry podwodne zamek rabsztyn.
Informacje Zamek W Mirowie:
Opis przypomina dzieje innych Orlich Gniazd. Murowana warownia powstała za czasów Kazimierza Wielkiego. Jednakże... Następne badania naukowe i wykopaliska archeologiczne sugerują, Iż wały ziemne i fosa zamek rabsztyn.
Informacje ZAJSAN:
Opis jez. w Kazachstanie, na rzece Irtysz, utworzone pomiędzy górami: Ałtaj i Tarbagataj; 5510 km2; stanowi część Zbiornika Buchtarmskiego zamek rabsztyn.