Czy przydatne?

Definicja Morsko Zamek

Gdzie jest ZAMEK MORSKO Tak faktycznie nie wiadomo, kiedy powstał zamek Bąkowiec (Bancowecz) w Morsku i kto go wybudował. Biegli w historii Jury badacze przypuszczają, Iż dokonali tego rycerze herbu Topór w XIV wieku. Budowniczym zamku mógł także być w latach 1370-89 książę Władysław Opolczyk albo jego lennik Mikołaj Strzała przeniesiony tutaj poprzez swego protektora. Książę gdyż miał w zwyczaju przekazywać w lenno swoim poddanym graniczne, a więc niezbyt stabilne politycznie rubieże swoich terytoriów. Brak precyzyjnych danych nie pozwala także ustalić, czy Opolczyk lub Strzała być może tylko rozbudowali istniejący tu przedtem mniejszy przedmiot - np. strażnicę obronną z czasów Kazimierza Wielkiego. Po utracie tych ziem poprzez Opolczyka zamek albo gródek trafił w ręce rodu Lisów spokrewnionych z panami na Koziegłowach.Zamek powstał na wyniosłej skale, na planie wydłużonego wieloboku o pow. ok. 500 m kwadratowych. Aktualnie z zamku górnego pozostały fragmenty murów na skale, fragment ściany zamku z otworem drzwiowym i kilka pomieszczeń z niewielkim dziedzińcem. Od strony wschodniej, na ?Xagodnym podejściu znajdowało się podzamcze o pow. ok. 800 m kwadratowych. Zamek wybudowano z kamienia wapiennego.W 1927 roku wzgórze wspólnie z ruinami nabył architekt Witold Czeczot, który, częściowo wykorzystując mury fortyfikacji, wybudował tu willę. Po II wojnie światowej jego posiadłość kupiły Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego i zorganizowały w Morsku ośrodek wypoczynkowy. W miejscu średniowiecznej fortyfikacji zbudowano kawiarnię z tarasem. W środkowej części nasypu oddzielającego majdan od zamku, w miejscu kolistego wzniesienia, będącego fundamentem baszty obronnej, ustawiono z kolei wyciąg narciarski, który jest największą atrakcją okolicy i ściąga pod zamek rzesze narciarzy. W 1961 roku przeprowadzono konserwację ruin. Korona murów opasujących szczyt skały została wówczas podwyższona i zabezpieczona.7 października 1967 roku ruiny w Morsku zostały wpisane do rejestru zabytków. W 1999 roku ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy wspólnie z zamkiem nabyła spółka z Dąbrowy Górniczej, która przy okazji generalnej przebudowy ośrodka zadbała także o zagospodarowanie terenu wokół zamku. Powstały tu korty tenisowe i boiska

Czym jest Zamek Morsko znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZALAEGERSZEG:
Opis m. w zach. Węgrzech, nad rz. Zala; 68 tys. mieszk.; ośr. adm. komitatu Zala; przem. rafineryjny, materiałów budowlanych, włókienniczy, spożywczy; w pobliżu wydobycie ropy naftowej zamek morsko.
Informacje ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIEWOJEWÓDZTWO:
Opis Polsce, nad M. Bałtyckim, przy granicy z Niemcami; ośr. adm. - Szczecin; 22902 km2, 1,72 mln mieszk.; 61 miast, 18 powiatów, 3 miasta na prawach pow. grodzkiego, 114 gmin i 3172 wsie; wyspy: Wolin i zamek morsko.
Informacje ZADAR:
Opis m. w Chorwacji, nad M. Adriatyckim; 69 tys. mieszk.; port handlowy i rybacki; przem. stoczniowy, spożywczy; ośr. turystyczny; zabytkowe budowle; rzym. - Colonia Iulia Iader zamek morsko.
Informacje ŻÓŁTE, MORZE ŻÓŁTE:
Opis u wybrzeży Korei i Chin; 417 km2, głęb. do 106 m; zasolenie 2,6-3%; liczne wyspy przybrzeżne; uchodzą rz.: Huang He, Yalu Jiang; gł. porty: Qingdao, Tianjin, Dalian, Inchon, Lushün, Nampho zamek morsko.
Informacje ZLIN:
Opis 1948-1989 Gottwaldov; m. we wsch. Czechach (Morawy); 81 tys. mieszk.; przem. maszynowy, włókienniczy, obuwniczy (zakłady Baty); międzynarodowe festiwale filmów dziecięcych zamek morsko.