Czy przydatne?

Definicja Lipowiec Zamek

Gdzie jest ZAMEK LIPOWIEC W Babicach najpierw XIII wieku istniał już drewniany gródek, który potem przekształcił się w murowany zamek, zwany Lipowcem. Przedtem jednak urzędował tu stronnik Konrada Mazowieckiego - księcia, który sprowadził do Polski Krzyżaków. Bolesław Wstydliwy tego rycerza z Lipowca przepędził i skazał na Zgon, a zamek w 1242 roku trafił w ręce krakowskich biskupów. Został rozbudowany, a za czasów biskupa Jana Muskaty (ok. 1290 roku) powstała zachowana do dziś bez większych zmian cylindryczna wieża - dawny loch głodowy. Na jego dnie konali poddani męczarniom skazańcy i wiarołomcy przeciwni prawu kanonicznemu. Lipowiec stał się gdyż więzieniem dla kleru. Trafiali tu nieuczciwi księża. Rzadko który wychodził stąd na wolność...W historii tego więzienia zdarzyła się tylko jedna udana ucieczka. Oto prof. Akademii Krakowskiej, Franciszek Stankar, zamierzał wprowadzić w życie swój plan przeprowadzenia w Polsce reformacji. Akcja się nie udała i heretyk trafił do Lipowca. Dzięki dobremu sercu córki nadzorcy więzienia, która dostarczyła skazańcowi sznur, prof. zdołał opuścić się po murach i uratować życie.Zamek w Lipowcu był miejscem odosobnienia dla duchownych aż do 1789 roku, kiedy to legalnie zaborcy wojska austriackie skonfiskowały dobra biskupie.Setki lat, dziesiątki osób zamęczonych głodową śmiercią. Nic więc dziwnego, Iż w rejonie widywana jest czarna kareta zaprzężona w szóstkę czarnych rumaków. Podróżują nią duchy potępieńców z Lipowca. Wreszcie wolni, aczkolwiek jeżdżą dookoła zamku

Czym jest Zamek Lipowiec znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZAMBEZI:
Opis Zambii i Mozambiku; dł. 2660 km; wypływa z płaskowyżu Lunda; uchodzi deltą do Kanału Mozambickiego (O. Indyjski); liczne wodospady, największy Wodospad Wiktorii; gł. dopływy pr.: Kuando, Shangani, l zamek lipowiec.
Informacje ŻŁOBIN:
Opis m. w pd.-wsch. Białorusi (obw. homelski), nad Dnieprem; 70 tys. mieszk.; port rzeczny; przem. meblowy, materiałów budowlanych; datowane od 1492 zamek lipowiec.
Informacje ZUG:
Opis jez. w środk. Szwajcarii, w dorzeczu rz. Reuss, na wys. 414 m; 38 km2, głęb. do 198 m zamek lipowiec.
Informacje ZACHODNIOINDYJSKI, GRZBIET ZACHODNIOINDYJSKI:
Opis górski w zach. części O. Indyjskiego; dł. 3800 km; rozciąga się od Grzbietu Afrykańsko-Antarktycznego do środka oceanu; oddziela baseny: Crozeta od Madagarskiego; głęb. nad grzbietem 250 m zamek lipowiec.
Informacje ZBRUCZ:
Opis rz. na Ukrainie; dł. 244 m; wypływa na Wyż. Podolskiej; l. dopływ Dniestru zamek lipowiec.