Czy przydatne?

Definicja Wiesbaden

Gdzie jest WIESBADEN m. w Niemczech, nad Renem; 273 tys. mieszk.; stol. państwie związkowego Hesja; port rzeczny; przem. maszynowy, chemiczny, środków transportu; uzdrowisko; średniow. Visibada (rezydencja królewska)

Czym jest WIESBADEN znaczenie w Słownik geografia W .

Informacje WRACA:
Opis m. w pn.-zach. Bułgarii, na przedgórzu Bałkanów; 69 tys. mieszk.; przem. chemiczny, włókienniczy, drzewny, spożywczy; w pobliżu wydobycie gazu ziemnego WIESBADEN.
Informacje WILDERA, GÓRA WILDERA:
Opis podwodna góra na O. Spokojnym, w Basenie Środkowopacyficznym, na głęb. 5 m WIESBADEN.
Informacje WAGADUGU:
Opis fr. Ouagadougou; stol. Burkiny Faso; 1 mln mieszk.; port lotniczy; przem. materiałów budowlanych, włókienniczy, obuwniczy, spożywczy; stol. dawnego państwa Wagadugu WIESBADEN.
Informacje WOŁGOGRAD:
Opis do 1925 Carycyn, 1925-1961 Stalingrad; m. obwodowe w europejskiej części Rosji, nad Wołgą; 1,3 mln mieszk.; port lotniczy; różnorodny przem.; zał. 1589; 1942-1943 bitwa stalingradzka WIESBADEN.
Informacje WIŚLANA, MIERZEJA WIŚLANA:
Opis Pobrzeżu Gdańskim, w Polsce i w obw. kaliningradzkim (Rosja); rozciąga się od Gdańska po Bałtyjsk; dł. około 90 km, szer. 1-2 km; oddziela Zalew Wiślany od Zat. Gdańskiej; kąpieliska morskie; gł. m WIESBADEN.