Czy przydatne?

Definicja Szczeciński Stargard

Gdzie jest STARGARD SZCZECIŃSKI To miasto posiada fascynujące zabytki. Jak sporo miast pomorskich, w okresie ostatniej wojny zostało strasznie okaleczone (ok. 70% zniszczeń!) - w tym kontekście to, co nie uległo zagładzie, przypomina skalę strat i daje wyobrażenie o dawnej wspaniałości miasta. Klasa architektury uratowanych, zrekonstruowanych czy pieczołowicie odnowionych budowli budzi gdyż podziw i przypomina o świetnej historii miasta. A historia to szczególna i zajmująca.Zachodniosłowiański rodowód nazwy znaczy „Starogród" (gord, pomorskie: gard = „gród"). Miasto rodziło się z grodów wykorzystujących dogodne strategicznie rozwidlenia rzeki Iny, jak i położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych (szlaki z Wolina i Szczecina; spławna rzeka Ina). Pierwsze wzmianki o tym grodzie datuje się na XII wiek i na ten moment przypada postęp miejscowości związany z lokacją zakonów joannitów i augustianów. W połowie kolejnego stulecia pomorski książę Bogusław IV lokuje miasto wpierw na prawie magdeburskim, później lubeckim (ogromne znaczenie dla gospodarczego rozwoju miasta miało włączenie go w tym czasie do Związku Hanzeatyckiego). Na przełomie wieków XIII i XIV miasto zostało wzmocnione przez budowę nowoczesnego mechanizmu obwarowań miejskich (spora jego część zachowała się do dzisiaj; o tych zabytkach poniżej). Rozwijało się rzemiosło i handel zbożem z niedalekiej ziemi pyrzyckiej - co było powodem konfliktów ze Szczecinem (Stargard posiadał przez Inę połączenie z morzem omijające Szczecin). Jedna z miejscowych legend wywodzi nazwę istniejącej do dziś Baszty Morze Czerwone od krwawych potyczek ze szczecinianami. Od wieku XV do początku XVII miasto wspaniale się rozwijało - potem niszczyły je liczne pożary i okrutne wojny (trzydziestoletnia, siedmioletnia). Epoka przemysłowa na nowo rozwinęła je i zaludniła - przed II wojną było już dużym, 40-tysięcznym miastem.Spacer po Stargardzie to w pierwszej kolejności przechadzka po plantach. Jak na warunki środkowoeuropejskie obwód średniowiecznych obwarowań jest imponujący: powyżej 2 kilometry. Z fortyfikacji ocalała przy tym prawie połowa, a wybrane ich fragmenty są nadzwyczajnie interesujące. W zasadzie ich obchód możemy rozpocząć w dowolnym miejscu - dobrym punktem orientacyjnym jest nadzwyczajnie wysoki (strzelista wieża), gotycki kościół św. Jana. Opodal niego natkniemy się na tunel pod wałem obronnym, usytuowany w miejscu nieistniejącej bramy Świętojańskiej i posuwając się wzdłuż plant (odpowiednio z ruchem wskazówek zegara) przy murach i pozostałościach czatowni, dojdziemy do unikatowego w skali europejskiej zabytku z XV wieku: Bramy Portowej, zwanej także Wodną czy Młyńską. Brama ma dwie wieże na obu brzegach Kanału Młyńskiego. Chroniła niegdyś port znajdujący się wewnątrz murów miejskich i służyła do pobierania myta. Wędrując dalej (tym wspólnie wewnątrz murów), mijamy XVl-wieczny spichlerz i dochodzimy do Baszty Białogłówki (XV-wieczna, siedmiokondygnacyjna z lochem więziennym) i nieco dalszej Bramy Wałowej (w dolnej partii gotycka, z renesansowym szczytem i sygnaturką; ciekawostką jest wykusz latrynowy; ok. kilometra na wschód od tej bramy znajduje się potężny, prawie czterometrowy krzyż pokutny wykuty z bloku wapienia gotlandzkiego). Teraz wędrujemy znowu plantami, tym wspólnie wzdłuż lny - mijamy późnośredniowieczny Arsenał Miejski, fragmenty murów obronnych z najmniej okazałą ze stargardzkich baszt - Basztą Jeńców. Nieco dalej napotkamy fragment obwarowań, jakich mało w Polsce: XV- wieczną Basztę Tkaczy (ośmiokondygnacyjna, bardzo okazała), XVI- wieczną basteję (to ślad rozwoju fortyfikacji związany z postępem broni palnej - mieści się tu odział Muzeum), Bramę Pyrzycką (nadzwyczajnie interesująca architektonicznie, pięknie blendowana, ze schodkowym szczytem; opodal późnorenesansowa kamienica), wreszcie wspomnianą - najokazalszą z polskich baszt - Basztę Morze Czerwone (siedmiokondygnacyjna, z trzema galeriami, wysoka na 34 metry! - świetny pkt. widokowy). Jesteśmy znów w rejonie kościoła św. Jana, pora zmierzać w stronę Rynku, tam czeka nas zwiedzenie chluby architektury Pomorza, słynnej kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata - jej monumentalna figura widoczna jest z daleka. Na staromiejskim Rynku pozostał ciąg interesujących budowli: okazały średniowieczny ratusz (w założeniu gotycki, z pięknym szczytem zdobionym renesansowym maswerkiem; z tyłu ratusza inny wspaniały zabytek: gotycka kamienica z pięknym, typowym dla architektury Stargardu blendowaniem), barokowy odwach (niegdysiejsza siedziba gwardii miejskiej), dwie barokowe kamienice, wreszcie potężna kolegiata. To unikalny zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kościół został po wojnie pieczołowicie odbudowany w pierwotnej gotyckiej formie z XIV wieku. Świątynia imponuje rozmiarami, to trójnawowa dwuwieżowa bazylika o prawie 80-metrowej długości i 30-metrowej wysokości. lmponują ceramiczne, koronkowe zdobienia elewacji i kunsztowne fryzy i blendowania. Wnętrze również jest architektonicznie fascynujące (szczególnie kaplica Mariacka) - niestety, wyposażenie kolegiaty wskutek historycznych zniszczeń jest w relacji do jej architektonicznej klasy ubogie - co nie oznacza Iż niewarte uwagi (średniowieczne rzeźby i malowidła epitafia, ołtarz z XVll wieku). Do świątyni przylega również ciekawy architektonicznie zespół plebanii (najstarsze zabudowania z XIV i XVI wieku)
Informacje SASKO-ŁUŻYCKIE, NIZINY SASKO-ŁUŻYCKIE:
Opis region Niżu Środkowoeuropejskiego w pd.-zach. Polsce i pd.-wsch. Niemczech, w dorzeczu Łaby i częściowo Odry; liczne rz stargard szczeciński co znaczy.
Informacje SZCZECIŃSKIE, POBRZEŻE SZCZECIŃSKIE:
Opis Pobrzeży Południowobałtyckich, w woj. zachodniopomorskim i w Niemczech; obejmuje Dolinę Dolnej Odry, wyspy: Wolin i Uznam i Wybrzeże Trzebiatowskie; wzgórza do wys. 100 m; Woliński Park Narodowy; gł stargard szczeciński krzyżówka.
Informacje SAIMAA:
Opis jezior w pd.-wsch. Finlandii, na Pojezierzu Fińskim, na wys. 76 m; 4400 km2, głęb. do 82 m; największe Iso Saimaa; liczne wyspy; połączone Kanałem Saimiańskim z Zat. Fińską; rz. Vuoksi połączone z stargard szczeciński co to jest.
Informacje SANTO ANDRÉ:
Opis m. w pd.-wsch. Brazylii (stan S?o Paulo); 689 tys. mieszk.; przem. maszynowy, chemiczny, spożywczy stargard szczeciński słownik.
Informacje S?O JOSÉ DO RIO PR?TO:
Opis do 1944 Rio Preto; m. w pd.-wsch. Brazylii (stan S?o Paulo); 373 tys. mieszk.; przem. bawełniany, spożywczy; na terytorium uprawa kawowca stargard szczeciński czym jest.

Czym jest Stargard Szczeciński znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: