Czy przydatne?

Definicja Etnograficzny Park Sądecki

Gdzie jest SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY Inicjatorką budowy Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu była nieoceniona znawczyni kultury ludowej, dr Hanna Pieńkowska. Muzealną ekspozycję opracowała Maria Brylak-Załuska. Budowę sądeckiego skansenu rozpoczęto w 1969 roku. 6 lat potem muzeum na wolnym powietrzu udostępniono zwiedzającym. Znajdują się tam aktualnie 54 obiekty (docelowo będzie 70), reprezentujące materialną kulturę największych grup etnicznych, zamieszkujących Ziemię Sądecką, a więc Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali i Łemków.Górale i Łemkowie (górale ruscy) mieszkali w Beskidach. Ich zwyczaje i obrzędy, język, strój i sposób budowania domów zostały ukształtowane poprzez środowisko przyrodnicze i migracje Wołochów, którzy przybywali na te ziemie pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Gwara góralska oparta jest o j. polski, łemkowska z kolei bliższa jest językowi ukraińskiemu. Lachy Sądeckie i Pogórzanie zasiedlali północną, podgórską część Sądecczyzny. Ich folklor łączy kulturę góralszczyzny ze zwyczajami ludności nizinnej w południowej Małopolsce. W Sądeckim Parku Etnograficznym własną stałą ekspozycję ma również ekipa karpackich Cyganów, którzy regularnie prowadzili życie osiadłe, a ich związki z pozostałymi ekipami etnicznymi są przyczynkiem do interesujących prac etnograficznych.Na 20 ha skansenu już stworzono małą osadę, zbliżoną wyglądem do typowej XIX--wiecznej wsi sądeckiej. W jej centralnym miejscu usytuowano dwór szlachecki z aleją dojazdową i parkiem dworskim, a w okolicy łemkowską cerkiew greckokatolicką i kościół rzymskokatolicki z plebanią. Osadę tworzą chałupy biednego wyrobnika, bogatego chłopa i wiejskiej znachorki. Jest nawet chałupa chłopskiego posła do parlamentu Austro-Węgier! W północnej części muzeum planowane jest stworzenie tartaku, młyna i folusza. Odrębnym fragmentem skansenu będzie zabudowa małomiasteczkowa (dziś obecna na wielu ulicach Nowego Sącza), uzupełniona o niewielką osadę cygańską i grupę pasterskich szałasów z Beskidu Sądeckiego. Wszystkie wnętrza zaopatrzone są w oryginalne meble i sprzęty, a przydomowe ogródki wyglądają tak jak 100 i więcej lat temu
Informacje SANTANA DO LIVRAMENTO:
Opis Livramento; m. w pd. Brazylii (Rio Grande do Sul), przy granicy z Urugwajem; 89 tys. mieszk.; przem. skórzany, spożywczy; w pobliżu wydobycie agatów i amatystów sądecki park etnograficzny co znaczy.
Informacje STRZELECKIEGO, GÓRY STRZELECKIEGO:
Opis pasmo wzgórz w Australii (Wiktoria); średnia wys. 300 m; hodowla bydła sądecki park etnograficzny krzyżówka.
Informacje S?O SEBASTI?O:
Opis przybrzeżna wyspa brazylijska, na O. Atlantyckim; teren górzysty (wys. do 1379 m); 336 km2, 10 tys. mieszk.; uprawa trzciny cukrowej sądecki park etnograficzny co to jest.
Informacje SAN JOSE:
Opis m. w stanach zjednoczonych ameryki (Kalifornia), w zespole miejskim San Francisco-Oakland; 911 tys. mieszk.; przem. lotniczy, samochodowy, informatyczny, spożywczy; zabytkowe budowle sądecki park etnograficzny słownik.
Informacje SIIRT:
Opis m. w pd.-wsch. części Turcji; 99 tys. mieszk.; ośr. adm. ilu Siirt; ośr. regionu wydobycia ropy naftowej; na terytorium uprawa winorośli, owoców cytrusowych sądecki park etnograficzny czym jest.

Czym jest Sądecki Park Etnograficzny znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: