Czy przydatne?

Definicja Białowieska Puszcza

Gdzie jest PUSZCZA BIAŁOWIESKA Kiedy trafiamy do Puszczy Białowieskiej, od razu staje się jasne, Iż to nie jest zwyczajny las - głęboki cień rzucany poprzez gęste korony drzew, mrok, specyficzne zapachy i niespotykane nigdzie indziej odgłosy sprawiają, Iż poruszając się po ostatnich zachowanych w tej skali w Europie fragmentach naturalnych drzewostanów, doznajemy wrażenia cofnięcia się w przeszłość. Pierwotnie tak wyglądały wszystkie nasze lasy; dzisiaj ta nadzwyczajna atmosfera dzikiej, nieokiełznanej poprzez człowieka przyrody stanowi ciekawostkę i atrakcję turystyczną na światową skalę.Zauważmy przy okazji, Iż w Polsce, przy jej słabym przeciętnym zalesieniu, pozostały jednak w wielu regionach spore kompleksy leśne o rozmiarach już w Europie nadzwyczajnie rzadkich. Czasami nawet są usytuowane w pobliżu ogromnych miast: Krakowa, Warszawy (o Wilnie także warto wspomnieć). Można to zapewne uzasadnić tym, Iż na początku nasi wielmoże, a później i feudałowie zaborczy lubili polować. Przyroda naszego państwie miała więc szczęście, w dużej części ocaliło ją to szlacheckie hobby. Tak także było z najwspanialszą z naszych puszcz, Puszczą Białowieską. Niegdyś służyła książęcym i królewskim polowaniom (tu uchronił się żubr), później polowali tu carowie. W dwudziestoleciu również była terenem reprezentacyjnych polowań, lecz już w roku 1921 w jej centrum powstał rezerwat przemieniony w roku 1932 w park narodowy. Powojenna zmiana granic Polski podzieliła puszczę - na szczęście przytłaczająca przewarzająca część z wielkiej liczby zamieszkujących tu zwierząt (dopiero co naliczono 11 559 gatunków) nie uznaje ?Xadnych granic. Cała białoruska część Puszczy jest parkiem narodowym (po naszej stronie niestety tylko 10 tys. z 62,5 tys. ha).Dworek myśliwski cara Aleksandra II w Białowieży, aktualnie Centrum Nauki Ekologicznej Do leżącej w sercu Puszczy Białowieży wiedzie jak przed wiekiem jedna droga sama miejscowość jest dość sporą osadą o swoistym kolorycie, współgrającą własną drewnianą zabudową ze wspaniałym puszczańskim otoczeniem. Rosjanie pozostawili tu swój ślad. Warto odwiedzić wspaniałą (murowaną) cerkiew z pochodzącymi z Dalekiego Wschodu elementami wnętrza. Jest i angielski park z blisko setką gatunków drzew, i dworek myśliwski, lecz nie one stanowią cel naszej wyprawy. O krok rozciąga się przecież prawdziwie pierwotna, nienaruszona puszcza - region ochrony ścisłej. Tu możemy wejść tylko z przewodnikiem.Zwiedzając puszczę, zorientujemy się, Iż panuje tu specyficzna atmosfera. Są oczywiście i różnice klimatyczne - tak ogromny kompleks lasu swoiście działa na otoczenie. Podstawowa jednak właściwość puszczy to jej wielopiętrowość, jesteśmy gdyż w świecie specyficznie dawkowanego światła, pod baldachimem wysokich koron nierzadko wielusetletnich drzew. Ta właściwość puszczy jest widoczna szczególnie w miejscach, gdzie rosną okazałe dęby, graby i inne drzewa liściaste. Tu każda luka po powalonym kolosie jest wypełniana konkurującym, pnącym się do światła rnłodnikiem Leżące pnie z czasem porastają wspaniałymi mchami, grzybami,żeruje na nich bogaty świat 0WadóW Te zjawiska występują oczywiście z różnym nasileniem,w zależności od typu drzewostanu. Dominuje tu jednak nizinny las liściasty, czasami przetykany potężnymi świerkami - sięgają one niekiedy nawet 50 metrów. Imponujące okazy starych drzew obejrzymy w trakcie spaceru Szlakiem Dębów Królewskich w uroczysku Stara Białowieża. Każdy z dwudziestu czterech dębów zawdzięcza imię zasłużonej postaci historycznej; przewarzająca część nosi imiona królewskie, a najpotężniejszy, 40-metrowej wysokości i o 5 metrach obwodu zwany jest Batorym.Świat roślin i zwierząt Puszczy Białowieskiej, mimo Iż pozbawiony endemitów (co na terenach nizinnych raczej jest regułą), wzbogacony jest o gatunki o rodowodzie północnym (z roślin wielosił, ze zwierząt gryzoń smużka czy ptak gad0żer). W świecie zwierząt poza królującym Żubrem, łosiem czy rysiem interesujące jest środowisko ptaków, pośród nich orlik, orzełek, sóweczka i różne gatunki dzięciołów tworzą bardzo liczne populacje. Znak Puszczy Białowieskiej to żubr - duma polskich zoologów. Wytępiony tu w latach I wojny światowej i tuż po gatunek odtworzono dzięki osobnikom zachowanym w ogrodach zoologicznych. Z hodowli pierwsze osobniki wypuszczono na wolność w roku 1952. Obecne stado puszczańskich żubrów liczy ok. 600 Sztuk z tego 250 żyje na wolności, a pozostałe w rezerwatach hodowlanym i pokazowym.Żubry chętnie oglądają w rejon rezerwatu „Szczekotowo", nadzwyczajnie interesującego pod różnymi względami fragmentu puszczy. Poza imponującymi rozmiarami okazami drzew i rzadkimi roślinami (pośród nich lilia Złotogłów), napotkać tu można ciekawe i tajemnicze ślady kultury sprzed wieków. W dobrym stanie zachowały się starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe datowane na X-XIII wiek. Innego rodzaju ciekawostką jest tak zwane Miejsce Mocy. Zobaczymy tu rzadki obrazek - dęby i sosny o wielu pniach wyrastających z jednego korzenia. Atmosfery niezwykłości dopełnia imienny krąg. Podobno bardzo mocne pole magnetyczne oddziałujące w tym miejscu ma wybitnie korzystny wpływ na organizm człowieka

Czym jest Puszcza Białowieska znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje PANAMSKI, KANAŁ PANAMSKI:
Opis O. Atlantycki z O. Spokojnym, w Panamie, na Przesmyku Panamskim; dł. 81,6 km (w tym 65,2 km na lądzie), szer. 91,5-305 m, głęb. 13,7 m; budowany 1904-1914 poprzez Amerykanów; 1903-1999 strefa kanału puszcza białowieska.
Informacje PARACELSKIE, WYSPY PARACELSKIE:
Opis chiń. Xisha Qundao; wietnamskie (Hoang Sa); ekipa 15 wysp koralowych na M. Południowochińskim; złoża guano; połów ryb; terytorium sporne pomiędzy Wietnamem i Chinami puszcza białowieska.
Informacje POŁUDNIOWE INDIAŃSKIE, JEZIORO POŁUDNIOWE INDIAŃSK:
Opis jez. w środk. Kanadzie (Manitoba), na wys. 254 m; 3,1 tys. km2; liczne wyspy; przepływa rz. Churchill puszcza białowieska.
Informacje PIENINY:
Opis Karpat Zach., w Polsce i na Słowacji; najwyższy szczyt Okrąglica (wys. 982 m), w masywie Trzech Koron; przełom Dunajca; Pieniński Park Narodowy; uzdrowiska: Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica puszcza białowieska.
Informacje PÓŁNOCNA, WYSPA PÓŁNOCNA:
Opis jedna z 2 gł. wysp Nowej Zelandii; 115,8 tys. km2, 2,8 mln mieszk.; czynne wulkany; gł. m.: Wellington, Auckland puszcza białowieska.