Czy przydatne?

Definicja Północnoamerykański Basen Północnoamerykański

Gdzie jest PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI, BASEN PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI rozległe zagłębienie dna w pn.-zach. części O. Atlantyckiego, pomiędzy Ameryką Pn. a Grzbietem Śródatlantyckim; głęb. do 7110 m; góry podmorskie; rów oceaniczny Puerto Rico (najgłębszy w O. Atlantyckim)

Czym jest PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI, BASEN znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje PAD:
Opis Włoch; dł. 652 km; wypływa z masywu Monte Viso (Alpy Kotyjskie); uchodzi deltą do M. Adriatyckiego; gł. dopływy pr.: Tanaro, Panaro, l.: Dora Riparia, Ticino, Adda, Oglio, Mincio; przepływa poprzez północnoamerykański, basen północnoamerykański.
Informacje Puck:
Opis port słowiański nad Bałtykiem, stolica regionu, a zarazem jedno z urokliwych miejsc z bogatą historią. W 1977 roku w Zatoce Puckiej, u ujścia Płutnicy nurkowie odkryli relikty wczesnosłowiańskiego północnoamerykański, basen północnoamerykański.
Informacje PANGANI:
Opis Ruvu; rz. w pn.-wsch. Tanzanii; dł. 400 km; wypływa z masywu Kilimandżaro; uchodzi do kanału Pemba (O. Indyjski północnoamerykański, basen północnoamerykański.
Informacje PÓŁNOCNOMAZOWIECKA, NIZINA PÓŁNOCNOMAZOWIECKA:
Opis pn. część. Nizin Środkowopolskich; położona na pn. pomiędzy dolinami Środk. Wisły i Dolnego Bugu, w dorzeczu środk. i dolnej Narwi; wys. do 235 m; gł. rz.: Narew i Wkra; obszar rolniczy północnoamerykański, basen północnoamerykański.
Informacje PORTO:
Opis Portugalii, przy ujściu rz. Duero do O. Atlantyckiego; 268 tys. mieszk.; drugie po Lizbonie m. państwie; ośr. adm. dystryktu Porto; port handlowy i rybacki; różnorodny przem.; rzym. - Portus Cale północnoamerykański, basen północnoamerykański.