Czy przydatne?

Definicja Piauí

Gdzie jest PIAUÍ stan w pn.-wsch. Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej, nad O. Atlantyckim; 251,3 tys. km2, 3 mln mieszk.; stol. - Teresina; uprawa ryżu, trzciny cukrowej, bawełny

Czym jest PIAUÍ znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje PAWTUCKET:
Opis m. w stanach zjednoczonych ameryki (Rhode Island), w zespole miejskim Providence; 75 tys. mieszk.; przem. maszynowy, włókienniczy, elektroniczny, szklarski piauí.
Informacje PÓŁNOCNO-ZACHODNI, ATLANTYCKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIKAN:
Opis kanion w dnie O. Atlantyckiego; dł. 3200 km, głęb. około 180 m; rozciąga się na dnie M. Labradorskiego i ciągnie się poprzez Basen Nowofunlandzki do Basenu Północnoamerykańskiego piauí.
Informacje POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA, NIZINA POŁUDNIOWOWIELKOPOL:
Opis część Nizin Środkowopolskich, pomiędzy Pojezierzem Leszczyńskim i Pojezierzem Wielkopolskim na pn. a Wałem Trzebnickim, Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Wyż. Małopolską na pd.; obszar rolniczy piauí.
Informacje PADANG:
Opis wyspie Sumatra, nad O. Indyjskim; 647 tys. mieszk.; stol. prowincji Sumatra Zach.; port morski (Teluk Bayer); przem. cementowy, włókienniczy, drzewny, spożywczy; w pobliżu wydobycie węgla piauí.
Informacje POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE, POJEZIERZA POŁUDNIOWOBAŁTYCKI:
Opis Pomorskie; pojezierza rozciągające się w pn. Polsce od Pobrzeży Południowobałtyckich po Niz. Środkowopolskie; teren pagórkowaty; najwyższe wzniesienie Wieżyca (wys. 329 m); liczne jez. bezodpływowe piauí.