Czy przydatne?

Definicja Gwinea Nowa Papua

Gdzie jest PAPUA-NOWA GWINEA kraj w Oceanii (Melanezja); obejmuje wsch. część Nowej Gwinei, przybrzeżne wyspy, Archipelag Bismarcka, wyspy Bougainville i Buka, łącznie około 600 wysp; 462,8 tys. km2, 4,9 mln mieszk.; stol. - Port Moresby i inne gł. m.: Lae, Madang, Rabul, Arawa; jednostka monetarna - kina; region nizinno-górzysty; G. Centralne na Nowej Gwinei; najwyższy szczyt państwie Góra Wilhelma (wys. 4694 m); 18 czynnych wulkanów, między innymi Mt Victory, Mt Ulawun; gł. rz.: Sepik, Ramu, Fly; nieliczne małe jeziora; klimat równikowy, wilgotny; roślinność bujna równikowa i sawannowa; państwo słabo rozwinięty gospodarczo

Czym jest PAPUA-NOWA GWINEA znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje PETROZAWODZK:
Opis m. w europejskiej części Rosji, nad jez. Onega; 254 tys. mieszk.; stol. Karelii; port śródlądowy i lotniczy; przem. stoczniowy, maszynowy, drzewny, rybny; zał. 1703; prawa miejskie 1777 papua-nowa gwinea.
Informacje PARACELSKIE, WYSPY PARACELSKIE:
Opis chiń. Xisha Qundao; wietnamskie (Hoang Sa); ekipa 15 wysp koralowych na M. Południowochińskim; złoża guano; połów ryb; terytorium sporne pomiędzy Wietnamem i Chinami papua-nowa gwinea.
Informacje PLYMOUTH:
Opis stol. Montserrat, terytorium zależnego W. Brytanii, nad M. Karaibskim; 6 tys. mieszk.; port wywozu produktów rolnych; przem. spożywczy; ośr. turystyczny; w pobliżu złoża gipsu i siarki papua-nowa gwinea.
Informacje POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA, NIZINA POŁUDNIOWOWIELKOPOL:
Opis część Nizin Środkowopolskich, pomiędzy Pojezierzem Leszczyńskim i Pojezierzem Wielkopolskim na pn. a Wałem Trzebnickim, Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Wyż. Małopolską na pd.; obszar rolniczy papua-nowa gwinea.
Informacje PENSYLWANIA:
Opis części USA, pomiędzy rz. Delaware a jez. Erie; 117,3 tys. km2, 12,4 mln mieszk.; stol. - Harrisburg; różnorodny przem.; turystyka; uprawa zbóż, tytoniu; wydobycie węgla kamiennego i ropy naftowej papua-nowa gwinea.