Czy przydatne?

Definicja Laskowa

Gdzie jest LASKOWA Laskowa - miejscowość położona kilka kilometrów od Limanowej, w dolinie rzeki Łososiny - wzmiankowana była w piśmiennictwie już w 1402 roku. 18 lat potem wymieniona została w umowie kupna. Dobra laskowskie kupił niejaki Jakusz z Lasowic, protoplasta szlacheckiego rodu Laskowskich - dziedziców Laskowej poprzez kolejne 300 lat. W 1688 roku miejscowość przeszła w ręce biskupa krakowskiego, Jana Małachowskiego, który po roku przekazał wieś sprowadzonemu z Francji zakonowi misjonarzy, zwanych wtedy zwyczajnie Francuzami. Po sekularyzacji dóbr kościelnych, dokonanej poprzez austriackiego zaborcę, dorobek przeszedł na rzecz skarbu państwa austriackiego, konkretnie - cyrkułu w Bochni. Najpierw XIX wieku Laskową kupili Skrzyńscy, w dalszym ciągu gospodarował tu ród Żochowskich, a ostatnimi właścicielami ziemi i dworu była rodzina Michałowskich. W 1945 roku władza ludowa dała im 24 godziny na opuszczenie domu i powiatu limanowskiego. Nic więc dziwnego, Iż wkrótce dwór popadł w ruinę. Po niewielkim remoncie umieszczono w nim przedszkole i schronisko turystyczne. W 1991 roku właścicielem dworu została gmina Laskowa, a w lipcu 1992 roku Antoni i Eugenia Michałowscy ponownie kupili swój dawny dla rodziny dom, który jest największą atrakcją okolicy.Zabytkowy, najstarszy w Polsce drewniany dwór pochodzi z 1677 roku, tworząc wspólnie z zabudowaniami gospodarskimi cały zespół. W jego skład wchodzi spichlerz, stajnia, kaplica, park i oczywiście sam dwór - budynek jednokondygnacyjny z wysokim, czterospadowym dachem pokrytym gontem, zbudowany z modrzewiowych bierwion i w dalszym ciągu otynkowany. Budowniczym dworu był prawdopodobnie sędzia sądecki, Andrzej de Lipie Laskowski. W najwyższym stopniu interesującym miejscem we dworze jest podłużna sala dawnej kaplicy, której strop został udekorowany drewnianymi i stiukowymi ramami i polichromią przedstawiającą Chrystusa błogosławiącego i popiersia Ewangelistów. Do naszych czasów zachowały się portrety śś. Mateusza i Łukasza, z kolei wizerunki śś. Jana i Marka zaginęły. Pozostałą przestrzeń pokrywają barwne polichromie o motywach roślinnych i geometrycznych. Ciekawostką jest fakt, Iż wszystkie malowidła zostały wykonane farbami zawierającymi wyłącznie barwniki roślinne.w okolicy dworu znajduje się kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, którą w 1924 roku w trakcie powodzi wyłowił z potoku Zygmunt Michałowski. Trzeba tu dodać, Iż Michałowski wziął sobie za żonę Marię Neużil, osobę z rodz. wielce zasłużonej dla Zakopanego. Tata Marii, Franciszek Neużil, kierował pod Giewontem szkołą rzeźbiarską, z kolei matka, Józefa, była pierwszą kierowniczką zakopiańskiej szkoły koronkarskiej. Dona-torką szkoły była Helena Modrzejewska.Niedaleko Laskowej, we wsi Młynne zachowały się resztki majątku dworskiego, gdzie wychował się Jerzy Żuławski (1874-1915), poeta, filozof i legionista, prekursor polskiej literatury fantastyczno-naukowej, autor powieści Na srebrnym globie, w literaturze przedstawiciel dekadentyzmu i katastrofizmu. Jerzy Żuławski był współzałożycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a jego syn, Wawrzyniec - znakomitym taternikiem. Stryjeczny wnuk pisarza, Andrzej Żuławski jest znanym reżyserem filmowym. W jego filmografii znajduje się między innymi ekranizacja epopei Na srebrnym globie, dzieło, niestety, niedokończone w wyniku decyzji peerelowskiej cenzury

Czym jest Laskowa znaczenie w Słownik geografia L .

Informacje ŁABA-LUBEKA, KANAŁ ŁABA-LUBEKA:
Opis kanał żeglowny w pn. Niemczech (Szlezwik-Holsztyn); dł. 62 km; zbudowany 1895-1900; łączy Łabę (w pobliżu Lauenburga) z rz. Trave (w pobliżu Lubeki laskowa.
Informacje LONDYN:
Opis Brytanii, nad Tamizą; 1580 km2, 7,5 mln mieszk.; światowe centrum finansowo-handlowe; port popularny dla statków morskich i 3 porty lotnicze; różnorodny przem. ; zabytkowe budowle; metro od 1863 laskowa.
Informacje LIPIEŃSKIE, JEZIORO LIPIEŃSKIE:
Opis zbiornik retencyjny w Czechach, na Wełtawie; 48,7 km2, głęb. do 22 m; ośrodki wypoczynkowe laskowa.
Informacje LIVERPOOL:
Opis m. w W. Brytanii (Anglia), nad estuarium rz. Mersey; 463 tys. mieszk.; port handlowy; ośr. przem. i finansowy; różnorodny przem.; prawa miejskie 1207; zabytkowe budowle laskowa.
Informacje LACJUM:
Opis Lazio; obszar autonomiczny (kraina historyczna) w środk. Włoszech, nad M. Tyrreńskim; 17,2 tys. km2, 5 mln mieszk.; stol. - Rzym; przepływa rz. Tyber; różnorodny przem.; obszar turystyczny i rolniczy laskowa.