Czy przydatne?

Definicja Białoruś

Gdzie jest BIAŁORUŚ kraj we wsch. części Europy, na Niz. Wschodnioeuropejskiej i na Wyż. Białoruskiej; powstało 1991 po rozpadzie ZSRR; 207,6 tys. km2, 10 mln mieszk.; stol. - Mińsk i inne gł. m.: Homel, Witebsk, Mohylew, Grodno; jednostka monetarna - rubel białoruski; najwyższe wzniesienie państwie Dzierżyńsk (wys. 346 m); gł. rz.: Prypeć, Dniepr, Dźwina, Niemen; powyżej 10 tys. jezior - największe: Narocz, Oświejskie, Dryświaty; klimat umiarkowany; lasy zajmują 30% pow. państwie, a powyżej 30% bagna i torfowiska; państwo przemysłowo-rolniczy
Informacje BHUTAN:
Opis we wsch. Himalajach; 47 tys. km2, 1,7 mln mieszk.; stol. letnia - Thimphu, zimowa - Panakha i inne gł. m.: Taga Dzong, Bumthang; jednostka monetarna - ngultrum; państwo położony na wys. powyżej 3000 białoruś co znaczy.
Informacje BATHURST:
Opis wyspa kanadyjska na M. Timor, przy pn. wybrzeżu Australii (Terytorium Pn.); 2,6 tys. km2; 2 tys. mieszk.; rezerwat ludności rdzennej białoruś krzyżówka.
Informacje BIRMINGHAM:
Opis m. w stanach zjednoczonych ameryki (Alabama); 239 tys. mieszk.; przem. metalurgiczny; w pobliżu wydobycie węgla kamiennego i rud żelaza białoruś co to jest.
Informacje BLUMENAU:
Opis m. w pd. Brazylii (Santa Catarina), nad rz. Itajai; 283 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, spożywczy białoruś słownik.
Informacje BOOTLE:
Opis m. w W. Brytanii (Anglia), nad estuarium rz. Mersey; 64 tys. mieszk.; port handlowy; przem. maszynowy, metalowy, hutnictwo cyny białoruś czym jest.

Czym jest BIAŁORUŚ znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: