Czy przydatne?

Definicja Austria

Gdzie jest AUSTRIA kraj w środk. Europie, w Alpach; 83,9 tys. km2, 8,1 mln mieszk.; stol. - Wiedeń, inne gł. m.: Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck; jednostka monetarna - szyling (od 2002 - euro); 9 państw związkowych; góry Alpy; najwyższy szczyt Grossglockner (3797 m), w Wysokich Taurach; gł. rz.: Dunaj, Inn, Aniza, Atter; jez.: Bodeńskie, Nezyderskie, Atter; lasy pokrywają 40% pow. państwie; klimat umiarkowany; roślinność alpejska; państwo wysoko uprzemysłowiony

Czym jest AUSTRIA znaczenie w Słownik geografia A .

Informacje ALS:
Opis cieśn. Mały Bełt; 312,2 km2; 52 tys. mieszk.; uprawa zbóż; przem. maszynowy, rybny; kąpieliska morskie; 1658 w okresie wojny polsko-szwedzkiej jazda polska przebyła wpław cieśn. i zyskała wyspę austria.
Informacje ANSHAN:
Opis Anszan; m. w pn.-wsch. Chinach (Liaoning); 1,2 mln mieszk.; największy w państwie kombinat hutnictwa żelaza; zabytkowe budowle; w rejonie wydobycie rud żelaza austria.
Informacje ATHABASKA:
Opis prowincjach Saskatchewan i Alberta, na wys. 213 m; 8,1 tys. km2, głęb. do 124 m; poprzez jez. przepływa rz. Athabaska; zamarza od października do czerwca; w pobliżu wydobycie rud uranu i złota austria.
Informacje ALLEGHENY:
Opis górskie w zach. części Appalachów Pd., w stanach zjednoczonych ameryki; najwyższy szczyt Spruce Knob (wys. 1482 m); eksploatacja ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i węgla kamiennego austria.
Informacje ALBACETE:
Opis Hiszpanii (Kastylial-a Mancha), nad kanałem Do?a María Cristina; 148 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Albacete; przem. chemiczny, metalowy i papierniczy; ośr. turystyczny; pozostałości średniow austria.