Czy przydatne?

Definicja Arkansas

Gdzie jest ARKANSAS stan w pd. części USA; 137,7 tys. km2, 2,7 mln mieszk.; stol. - Little Rock; Niz. Missisipi, wyż. Ouachita, góry Boston; turystyka; hutnictwo aluminium; 90% krajowego wydobycia boksytów; obszar uprawy kukurydzy, soi, bawełny

Czym jest ARKANSAS znaczenie w Słownik geografia A .

Informacje APURIMAC:
Opis rz. w Peru, jedna ze źródłowych rzek Ukajali; dł. około 885 km; źródła w Andach Środk.; od ujścia rz. Mantaro przyjmuje nazwę Ene, a w dalszym ciągu Tambo arkansas.
Informacje ATHABASKA:
Opis prowincjach Saskatchewan i Alberta, na wys. 213 m; 8,1 tys. km2, głęb. do 124 m; poprzez jez. przepływa rz. Athabaska; zamarza od października do czerwca; w pobliżu wydobycie rud uranu i złota arkansas.
Informacje ABA:
Opis m. w pd.-wsch. Nigerii, w stanie Abia; 825 tys. mieszk.; przem. bawełniany, chemiczny i spożywczy; ośr. rzemiosła arkansas.
Informacje AUSTRALIJSKO-ANTARKTYCZNE, AUSTRALIJSKO-ANTARKTYCZ:
Opis podwodny grzbiet śródoceaniczny w pd.-wsch. części O. Indyjskiego; dł. 6800 km; głęb. 3000-3700 m arkansas.
Informacje AARE:
Opis rz. w Szwajcarii, l. dopływ Renu; dł. 295 km; przepływa poprzez Berno arkansas.