Czy przydatne?

Definicja Arisz Al Arisz

Gdzie jest ARISZ, AL-ARISZ m. w pn.-wsch. Egipcie, nad M. Śródziemnym, na płw. Synaj; 69 tys. mieszk.; ośr. adm. gubernatorstwa Synaj; port rybacki; przem. spożywczy; na terytorium uprawa palmy daktylowej

Czym jest ARISZ, AL-ARISZ znaczenie w Słownik geografia A .

Informacje ALBACETE:
Opis Hiszpanii (Kastylial-a Mancha), nad kanałem Do?a María Cristina; 148 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Albacete; przem. chemiczny, metalowy i papierniczy; ośr. turystyczny; pozostałości średniow arisz, al-arisz.
Informacje AYACUCHO:
Opis Kordylierze Zach. (Andy), na wys. 2752 m; ośr. adm. departamentu Ayacucho; 150 tys. mieszk.; wytop srebra; przem. włókienniczy, skórzany; 1824 zwycięstwo gen. A.J de Sucre nad wojskami hiszpańskimi arisz, al-arisz.
Informacje AIN:
Opis rz. we Francji; pr. dopływ Rodanu; dł. 200 km; elektrownie wodne arisz, al-arisz.
Informacje ARKTYCZNY, OCEAN ARKTYCZNY:
Opis Lodowaty Północny; część O. Atlantyckiego wokół bieguna pn., pomiędzy Eurazją a Ameryką Pn.; 14,8 mln km2, głęb. do 5527 m; zasolenie 2,8-3,5%; obejmuje morza: Baffina, Barentsa, Beauforta, Białe arisz, al-arisz.
Informacje AŁTAJ:
Opis w regionie Rosji, Chin, Mongolii i Kazachstanu; dł. około 2000 km; najwyższy szczyt Biełucha (wys. 4506 m); głębokie doliny rzek: Katuń, Bucharma, Bija, Czuja; około 3500 jezior; lodowce; złoża rud arisz, al-arisz.