Czy przydatne?

Definicja Algieria

Gdzie jest ALGIERIA kraj w pn.-zach. części Afryki, nad M. Śródziemnym; 2381,7 tys. km2; 33,6 mln mieszk.; stol - Algier, inne gł. m.: Oran, Konstantyna, Annaba; jednostka monetarna - dinar algierski; większa część państwie położona jest na Saharze; pow. wyżynna; najwyższy szczyt Tahat (wys. 3003 M); rz.: Wadi asz-Szalif, Summan, Sejbus, liczne słone jeziora; klimat podzwrotnikowy; państwo słabo rozwinięty gospodarczo

Czym jest ALGIERIA znaczenie w Słownik geografia A .

Informacje ATHI:
Opis rz. w Kenii; wypływa z wyżyny na pd.-zach. od Nairobi; dł. 550 km; uchodzi do O. Indyjskiego; liczne wodospady; przepływa poprzez park narodowy; w dolnym biegu nosi nazwę - Galana algieria.
Informacje AHWAZ:
Opis m. w pd.-zach. Iranie, na Niz. Mezopotamskiej, nad rz. Karun; 685 tys. mieszk.; ośr. adm. ostanu Chuzestan; port rzeczny; wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego; hutnictwo żelaza algieria.
Informacje ANÁPOLIS:
Opis m. w środk. Brazylii (Gaoi?s); 317 tys. mieszk.; przem. chemiczny; w rejonie wydobycie rud niklu, kwarcu i złota algieria.
Informacje AVEYRON:
Opis rz. w pd. Francji, pr. dopływ rz. Tarn; źródła w Masywie Centralnym; dł. 250 km algieria.
Informacje ANJOU:
Opis Ostrowa Anżu; wyspy rosyjskie na M. Arktycznym, największe w ekipie Wysp Nowosyberyjskich; około 29 tys. km2; inna nazwa Wysp Nowosyberyjskich algieria.