Czy przydatne?

Definicja Adda

Gdzie jest ADDA rz. we Włoszech, l. dopływ Padu; dł. 313 km; źródła w Alpach Retyckich; przepływa poprzez jez. Como

Czym jest ADDA znaczenie w Słownik geografia A .

Informacje AMERSFOORT:
Opis m. w środk. Holandii (Utrecht), nad rz. Eem; 135 tys. mieszk.; ośr. przem. energetycznego; zabytkowe budowle adda.
Informacje AŁTAJ MONGOLSKI:
Opis góry w Chinach i Mongolii; ogranicza od pn. Kotlinę Dżungarską; dł. około 1000 km; najwyższy szczyt Mönch Chajrchan-uul (wys. 4231 m); lasy iglaste; stepy górskie, pustynie, lodowce adda.
Informacje ARKANSAS:
Opis USA; 137,7 tys. km2, 2,7 mln mieszk.; stol. - Little Rock; Niz. Missisipi, wyż. Ouachita, góry Boston; turystyka; hutnictwo aluminium; 90% krajowego wydobycia boksytów; obszar uprawy kukurydzy, soi adda.
Informacje AŁCZEWSK:
Opis do 1990 Komunarsk; m. na Ukrainie (obw. ługarski), w Donieckim Zagłębiu Węglowym; 113 tys. mieszk.; przem. materiałów budowlanych, hutnictwo żelaza; koksownie adda.
Informacje ALPY SABAUDZKIE:
Opis Francji i Szwajcarii, pomiędzy doliną rz. Is?re a Jez. Genewskim; najwyższy szczyt Alp Mont Blanc (wys. 4807 m); gł. ekipy górskie: Dents du Midi, Vanoise; lasy bukowe, modrzewiowe i limbowe; wieczne adda.