Czy przydatne?

Słownik Transformator

Co oznacza TRANSFORMATOR: Transformator jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia przemiennego z wyższego na niższe albo odwrotnie. Transformator złożona jest z: uzwojenia pierwotnego podłączonego do źródła napięcia,którego wartość chcemy zmienić, uzwojenia wtórnego, na którym napięcie ma zmienioną wartość, rdzenia ferromagnetycznego, gdzie powstaje okresowo zmienny strumień indukcji magnetycznej w konsekwencji przepływu prądu zmiennego poprzez uzwojenie pierwotne. Napięcia i prądy w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym spełniają zależność: U1, U2, to napięcia na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym.I1, I2, to prądy w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym.n1, n2, to liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym

Czym jest Transformator znaczenie w Słownik fizyka T .


Wyjaśnienie Transformacja Lorentza
Co to jest Wszystkie zdarzenia zachodzą w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie trzy współrzędne określają położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas.
Wyjaśnienie Tarcie kinetyczne
Co to jest Gdy ciało przesuwa się po podłożu, to działa na nie siła tarcia kinetycznego, która jest zwrócona przeciwnie do wektora prędkości.Siła ta hamuje ruch ciała i.
Wyjaśnienie Transformacja Lorentza tabela
Co to jest We wszystkich wzorach c≈3⋅108m/s znaczy szybkość światła w próżni, a słowo gdzie u znaczy wartość prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U.
Wyjaśnienie Teoria Wielkiego Wybuchu
Co to jest Odpowiednio z dzisiejszym stanem wiedzy uważamy, Iż Wszechświat powstał ok. 15 mld lat temu, kiedy cała jego materia skupiona była w jednym punkcie. Poza nim.
Wyjaśnienie Tarcie toczne
Co to jest Tarcie toczne to siła działająca na toczącą się po powierzchni kulę albo walec. Jest ona znacząco mniejsza od siły tarcia występującej w trakcie przesuwania.