Czy przydatne?

Słownik Statyczne Tarcie

Co oznacza TARCIE STATYCZNE: Tarcie statyczne to siła działająca pomiędzy ciałem spoczywającym na powierzchni, a tą powierzchnią. Siła tarcia statycznego rośnie wspólnie z siłą, która chce wprawić ciało w ruch. Max. wartość siły tarcia statycznego zależy od rodzaju powierzchni i siły nacisku ciała na powierzchnię. Ciało zacznie się poruszać dopiero wtedy, gdy siła zewnętrzna pokona max. siłę tarcia statycznego

Czym jest Tarcie statyczne znaczenie w Słownik fizyka T .


Wyjaśnienie Topnienie
Co to jest By zamienić ciało stałe w ciecz, należy drobinom tego ciała dostarczyć odpowiednią liczba energii, dzięki której pokonają one spore siły oddziaływań łączące je.
Wyjaśnienie Transformator
Co to jest Transformator jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia przemiennego z wyższego na niższe albo odwrotnie. Transformator złożona jest z: uzwojenia.
Wyjaśnienie Tarcie kinetyczne
Co to jest Gdy ciało przesuwa się po podłożu, to działa na nie siła tarcia kinetycznego, która jest zwrócona przeciwnie do wektora prędkości.Siła ta hamuje ruch ciała i.
Wyjaśnienie Ton
Co to jest Ton odnosi się do fali dźwiękowej sinusoidalnej o ściśle określonej amplitudzie i częstotliwości i długości. Źródłem takiej fali jest drgający kamerton.
Wyjaśnienie Transformacja Lorentza
Co to jest Wszystkie zdarzenia zachodzą w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie trzy współrzędne określają położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas.