Czy przydatne?

Słownik Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a

Co oznacza ROZSZERZAJĄCY SIĘ WSZECHŚWIAT I PRAWO HUBBLE'A: W konsekwencji rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który astronomowie obserwują odnosząc się do fal elektromagnetycznych wysyłanych poprzez gwiazdy w galaktykach. Prawo Hubble’a wyraża związek pomiędzy szybkością z jaką galaktyki oddalają się od siebie, a ich wzajemną odległością: v=H⋅l, gdzie v znaczy prędkość oddalania się galaktyki od obserwatora w innej galaktyce, wyrażona w km/s, l znaczy odległość galaktyki od obserwatora, H=1,8⋅10-18 s-1 i jest stałą Hubble’a. Stała Hubble’a wymienia się z czasem i jej wartość jest przybliżona. Z prawa Hubble’a wynika, Iż im galaktyka jest od nas dalej tym szybciej się od nas oddala. Najwspanialszym modelem rozszerzającego się Wszechświata jest balonik, na którym namalowane są kropki reprezentujące galaktyki. Kropki oddalają się wzajemnie, jeżeli balonik jest nadmuchiwany i rozszerza się. Oddalanie się galaktyk jest skutkiem rozszerzania się przestrzeni Wszechświata. Poza tą przestrzenią mogą istnieć inne Wszechświaty, z zupełnie innymi prawami niż te, które rządzą w naszym Wszechświecie

Czym jest Rozszerzający się Wszechświat znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment rozszerzający się wszechświat i prawo hubble'a.
Wyjaśnienie Ruch Cząstki Naładowanej W Jednorodnym Polu Elektrycznym:
Co to jest cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym rozszerzający się wszechświat i prawo hubble'a.
Wyjaśnienie Równania Opisujące Drgania Wymuszone:
Co to jest drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – rozszerzający się wszechświat i prawo hubble'a.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Przyspieszony:
Co to jest przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego rozszerzający się wszechświat i prawo hubble'a.
Wyjaśnienie Rozszczepienie Jądra Atomowego:
Co to jest jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i rozszerzający się wszechświat i prawo hubble'a.