Czy przydatne?

Słownik Atomowego Jądra Rozszczepienie

Co oznacza ROZSZCZEPIENIE JĄDRA ATOMOWEGO: Rozszczepienie jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i tym samym wielką energię kinetyczną. W tym procesie emitowane są dodatkowo dwa albo trzy swobodne neutrony, które zderzając się z kolejnymi jądrami powodują lawinowo ich rozszczepienie. Wskutek reakcji łańcuchowej zainicjowanej poprzez jeden neutron wyzwala się energia jądrowa, którą jest energia kinetyczna produktów rozszczepienia. Reakcji rozszczepienia jąder towarzyszy emisja promieniowania gamma. Wskutek rozszczepienia jąder uranu powstają, jako produkty rozszczepienia, jądra kryptonu i baru i trzy swobodne neutrony, które wywołują rozszczepienie następnych jąder uranu. Rozszczepienie jąder uranu U-235 zachodzące w sposób kontrolowany jest źródłem ciepła, które jest używane w elektrowniach jądrowych. W sposób niekontrolowany rozszczepienie jąder uranu zachodzi w bombach atomowych. Rozszczepienie jąder jest możliwe dzięki zależności energii wiązania przypadającej na jeden nukleon od liczby wszystkich nukleonów w jądrze, przedstawionej na rysunku: Ta zależność nazwana została „główną krzywą świata”. Wynika z niej, Iż jądra o małej i dużej masie (o małej i dużej liczbie nukleonów w jądrze) mają niższą energię przypadającą na jeden nukleon, niż jądra o średniej masie. Jądro o małej energii wiązania przypadającej na jeden nukleon wskutek rozszczepienia przechodzi w dwa jądra o większej energii wiązania

Czym jest Rozszczepienie jądra atomowego znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Równanie Einsteina:
Co to jest padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Ruch Harmoniczny Prosty:
Co to jest prosty jest ruchem drgającym. Ruch ten dzieje się pod wpływem siły zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Równania Opisujące Drgania Wymuszone:
Co to jest drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Rozpad Promieniotwórczy I Promieniowanie Jądrowe:
Co to jest jądrowe to promieniowanie wysyłane poprzez nietrwałe jądra atomowe w trakcie ich rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach skutkuje, Iż rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Równanie Fali Harmonicznej Kulistej:
Co to jest gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła rozszczepienie jądra atomowego.