Czy przydatne?

Słownik Równanie fali harmonicznej płaskiej:

Co oznacza RÓWNANIE FALI HARMONICZNEJ PŁASKIEJ:: gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości x od źródła fali

Czym jest Równanie fali harmonicznej znaczenie w Słownik fizyka R .


Wyjaśnienie Ruch obrotowy
Co to jest Ruch obrotowy to ruch, gdzie wszystkie punkty bryły zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły.
Wyjaśnienie Ruch jednostajnie opóźniony
Co to jest W ruchu jednostajnie opóźnionym prędkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż prędkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Znaczy to, Iż wektor.
Wyjaśnienie Równanie Einsteina
Co to jest Jeżeli energia padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu.
Wyjaśnienie Ruch jednostajnie przyspieszony
Co to jest Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora.
Wyjaśnienie Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a
Co to jest W konsekwencji rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na.