Czy przydatne?

Słownik Einsteina Równanie

Co oznacza RÓWNANIE EINSTEINA: Jeżeli energia padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem, podał Einstein w formie wzoru: Ef = W + EK a więc Za tłumaczenie zjawiska fotoelektrycznego Albert Einstein dostał nagrodę Nobla

Czym jest Równanie Einsteina znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a:
Co to jest rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który RÓWNANIE EINSTEINA.
Wyjaśnienie Ruch jednostajny po okręgu:
Co to jest W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment RÓWNANIE EINSTEINA.
Wyjaśnienie Rozpad promieniotwórczy i promieniowanie jądrowe:
Co to jest jądrowe to promieniowanie wysyłane poprzez nietrwałe jądra atomowe w trakcie ich rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach skutkuje, Iż RÓWNANIE EINSTEINA.
Wyjaśnienie Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu:
Co to jest prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie także prędkość kątowa i w okolicy przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako relacja RÓWNANIE EINSTEINA.
Wyjaśnienie Ruch jednostajnie przyspieszony:
Co to jest przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego RÓWNANIE EINSTEINA.