Czy przydatne?

Słownik Clapeyrona Równanie

Co oznacza RÓWNANIE CLAPEYRONA: Równanie to wiąże ze sobą wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym (1013 hPa) i zajmuje objętość 0,0224 m3.Rozwiązanie:Tlen w tych uwarunkowaniach możemy traktować jako gaz doskonały. Korzystamy więc z równania Clapeyrona: pV = nRT,wypisujemy dane: n=1 mol, p=1013hPa = 1013⋅102 Pa,Przekształcamy równanie Clapeyrona:1 mol tlenu pod ciśnieniem 1013 hPa, o objętości 0,0224 m3 ma temperaturę 273 K a więc 0°C. Warunki określone poprzez takie ciśnienie i temperaturę tytułujemy uwarunkowaniami normalnymi. Jeden mol dowolnego gazu w uwarunkowaniach normalnych zajmuje objętość 0,0224 m3

Czym jest Równanie Clapeyrona znaczenie w Słownik fizyka R .


Wyjaśnienie Ruch jednostajny po okręgu
Co to jest W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień.
Wyjaśnienie Rezonans
Co to jest Rezonans to zdarzenie zachodzące wtedy, gdy częstość siły wymuszającej ma wartość: Jeżeli warunek ten jest spełniony, to amplituda drgań wymuszonych przyjmuje.
Wyjaśnienie Rozszczepienie jądra atomowego
Co to jest Rozszczepienie jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie.
Wyjaśnienie Równanie fali harmonicznej kulistej
Co to jest gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła.
Wyjaśnienie Równania opisujące drgania wymuszone
Co to jest Ciało wykonujące drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt.