Czy przydatne?

Słownik Pojęcie pracy w fizyce

Co oznacza POJĘCIE PRACY W FIZYCE: Robota jest wielkością skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul [J] Robota może przyjmować wartości dodatnie i ujemne w zależności od kąta α. Kiedy α > 90° to cos α < 0 i wtedy W < 0.robota W jest realizowana tylko wtedy, gdy siła F działająca na ciało spowoduje przemieszczenie s tego ciała. Przykład:Dziecko przemieściło sanki o 2m ciągnąc je siłą F = 2N skierowaną pod kątem 45° do poziomu. W trakcie ruchu na sanki działała również siła tarcia o wartości 1N. Oblicz pracę wykonaną poprzez dziecko i pracę wykonaną poprzez siłę tarcia (zobacz rys. 3.1.).Obliczamy pracę wykonaną poprzez dziecko:Obliczamy pracę wykonaną poprzez siłę tarcia

Czym jest Pojęcie pracy w fizyce znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest termodynamiki to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i robotą pojęcie pracy w fizyce.
Wyjaśnienie Pojęcie Dualizmu Korpuskularno-Falowego:
Co to jest korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które pojęcie pracy w fizyce.
Wyjaśnienie Pierwszy Postulat Bohra:
Co to jest może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro pojęcie pracy w fizyce.
Wyjaśnienie Podstawowe Założenia Fizyki Kwantowej:
Co to jest nie istnieje definicja toru cząstki, które jest fundamentalnym definicją w klasycznym opisie ruchu. Falowe cechy cząstek mikroświata nie pozwalają na ich precyzyjne zlokalizowanie. Położenie i pojęcie pracy w fizyce.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Kirchoffa:
Co to jest Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm pojęcie pracy w fizyce.