Czy przydatne?

Słownik Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę

Co oznacza POJĘCIA I WIELKOŚCI FIZYCZNE OPISUJĄCE FALĘ: Źródło faliFale mechaniczne nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać. Powierzchnia falowa Powierzchnia falowa to zestaw punktów, gdzie znajdują się cząsteczki ośrodka będące w tej samej fazie ruchu. Fala płaskaFala kulista Gdy powierzchnia falowa jest płaska, mówimy, Iż fala jest płaska,a gdy jest w kształcie sfery – Iż fala jest kulista. Czoło fali Czoło fali to powierzchnia falowa będąca granicą między obszarem,do którego zaburzenie falowe jeszcze nie doszło, a obszarem, gdzie już jest obecne. Promienie fali Promienie fali to linie prostopadłe do czoła fali, wskazujące kierunek rozchodzenia się fali. Długość fali – λ [m] Długość fali to najmniejsza odległość między dwiema powierzchniami falowymi o tych samych fazach. Moment fali – T [s] Moment fali to moment drgań cząsteczek ośrodka, gdzie rozchodzi się fala. Moment jest równy czasowi w jakim fala przebywa drogę równą jednej swojej długości (gdy t=T, to s = λ). Częstotliwość fali – f [Hz] Częstotliwość fali to częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka,gdzie rozchodzi się fala. Amplituda fali – A [m] Amplituda fali to amplituda drgań cząsteczek ośrodka,gdzie rozchodzi się fala. Szybkość rozchodzenia się fali – v [m/s] Szybkość fali, to szybkość z jaką rozprzestrzenia się zaburzenie jakim jest fala. Wartość prędkości wyraża wzór: Spójne źródła fal Źródła spójne to ciała drgające,których drgania mają tę samą częstotliwość i w każdej chwili znajdują się w tej samej fazie ruchu albo mają niezmienną w okresie różnicę faz. Źródła spójne wykonują drgania w tym samym kierunku. Fale spójne Fale spójne to fale pochodzące z kilku spójnych źródeł. Fale spójne mają taką samą częstotliwość i niezmienną w okresie różnicę faz. Energia fali mechanicznej– E [J] Energia fali mechanicznej to suma energii potencjalnej sprężystości i energii kinetycznej, jaką posiadają drgające cząstki ośrodka. Energia ta przenoszona jest do coraz dalszych części ośrodka wspólnie z rozprzestrzeniającym się zaburzeniem falowym i jest wprost proporcjonalna do kwadratu amplitudy fali: E∼A2. Natężenie fali – I [W/m2]Natężenie fali, podobnie jak energia, jest wprost proporcjonalne do kwadratu amplitudy fali: I∼A2. Natężenie fali I to jest moc P=E/t przenoszona poprzez jednostkowy obiekt powierzchni S, prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Rozmiar ta ustalona jest wzorem

Czym jest Pojęcia i wielkości fizyczne znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pole Elektryczne:
Co to jest otoczenie każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne ładunki, lecz sam także podlega działaniu pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.
Wyjaśnienie Pojęcie Dualizmu Korpuskularno-Falowego:
Co to jest korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.
Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.
Wyjaśnienie Pole Centralne:
Co to jest pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Keplera:
Co to jest Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę.