Czy przydatne?

Słownik Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę

Co oznacza POJĘCIA I WIELKOŚCI FIZYCZNE OPISUJĄCE FALĘ: Źródło faliFale mechaniczne nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać. Powierzchnia falowa Powierzchnia falowa to zestaw punktów, gdzie znajdują się cząsteczki ośrodka będące w tej samej fazie ruchu. Fala płaskaFala kulista Gdy powierzchnia falowa jest płaska, mówimy, Iż fala jest płaska,a gdy jest w kształcie sfery – Iż fala jest kulista. Czoło fali Czoło fali to powierzchnia falowa będąca granicą między obszarem,do którego zaburzenie falowe jeszcze nie doszło, a obszarem, gdzie już jest obecne. Promienie fali Promienie fali to linie prostopadłe do czoła fali, wskazujące kierunek rozchodzenia się fali. Długość fali – λ [m] Długość fali to najmniejsza odległość między dwiema powierzchniami falowymi o tych samych fazach. Moment fali – T [s] Moment fali to moment drgań cząsteczek ośrodka, gdzie rozchodzi się fala. Moment jest równy czasowi w jakim fala przebywa drogę równą jednej swojej długości (gdy t=T, to s = λ). Częstotliwość fali – f [Hz] Częstotliwość fali to częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka,gdzie rozchodzi się fala. Amplituda fali – A [m] Amplituda fali to amplituda drgań cząsteczek ośrodka,gdzie rozchodzi się fala. Szybkość rozchodzenia się fali – v [m/s] Szybkość fali, to szybkość z jaką rozprzestrzenia się zaburzenie jakim jest fala. Wartość prędkości wyraża wzór: Spójne źródła fal Źródła spójne to ciała drgające,których drgania mają tę samą częstotliwość i w każdej chwili znajdują się w tej samej fazie ruchu albo mają niezmienną w okresie różnicę faz. Źródła spójne wykonują drgania w tym samym kierunku. Fale spójne Fale spójne to fale pochodzące z kilku spójnych źródeł. Fale spójne mają taką samą częstotliwość i niezmienną w okresie różnicę faz. Energia fali mechanicznej– E [J] Energia fali mechanicznej to suma energii potencjalnej sprężystości i energii kinetycznej, jaką posiadają drgające cząstki ośrodka. Energia ta przenoszona jest do coraz dalszych części ośrodka wspólnie z rozprzestrzeniającym się zaburzeniem falowym i jest wprost proporcjonalna do kwadratu amplitudy fali: E∼A2. Natężenie fali – I [W/m2]Natężenie fali, podobnie jak energia, jest wprost proporcjonalne do kwadratu amplitudy fali: I∼A2. Natężenie fali I to jest moc P=E/t przenoszona poprzez jednostkowy obiekt powierzchni S, prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Rozmiar ta ustalona jest wzorem

Wyjaśnienie Pojemność Elektryczna Przewodnika:
Co to jest elektrycznego zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę co znaczy.
Wyjaśnienie Pojęcie Gazu Doskonałego I Równanie Clayperona:
Co to jest Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3 pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę krzyżówka.
Wyjaśnienie Pierwszy Postulat Bohra:
Co to jest może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę co to jest.
Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę słownik.
Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest termodynamiki to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i robotą pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę czym jest.

Czym jest Pojęcia i wielkości fizyczne znaczenie w Słownik fizyka P .

  • Dodano:
  • Autor: