Czy przydatne?

Słownik Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego

Co oznacza PODWÓJNA NATURA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Światło ma podwójną naturę. W pewnych zjawiskach ujawnia ono własne właściwości falowe, a w innych zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię. Energia jednego fotonu nosi nazwę kwantu energii. Światło jest więc jednocześnie falą i strumieniem fotonów. Pomiędzy wielkościami opisującymi światło jako falę, takimi jak długość i częstotliwość fali, a wielkościami opisującymi światło jako strumień fotonów, takimi jak pęd fotonu i energia fotonu, istnieją następujące związki: Wielkości falowe i opowiadające im wielkości korpuskularne: Długość fali świetlnej – λ Pęd fotonu odpowiadający długości fali λ: Częstotliwość fali świetlnej – f , związana z długością fali wzorem: Energia fotonu odpowiadająca fali o częstotliwości f : c≈3⋅108 m/s to wartość prędkości światła w próżni.h=6,63⋅10−34 J⋅s to stała Plancka. Właściwości falowe bardzo wyraźne dla długich fal elektromagnetycznych (o małej częstotliwości) ustępują miejsca coraz wyraźniejszym właściwościom korpuskularnym stosunkowo, gdy fale stają się coraz krótsze (mają coraz większą częstotliwość). Najwyraźniej właściwości korpuskularne występują w promieniowaniu gamma

Czym jest Podwójna natura znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pierwsza Zasada Termodynamiki:
Co to jest termodynamiki to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i robotą podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Keplera:
Co to jest Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Podstawowe Założenia Fizyki Kwantowej:
Co to jest nie istnieje definicja toru cząstki, które jest fundamentalnym definicją w klasycznym opisie ruchu. Falowe cechy cząstek mikroświata nie pozwalają na ich precyzyjne zlokalizowanie. Położenie i podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pojęcie Dualizmu Korpuskularno-Falowego:
Co to jest korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.