Czy przydatne?

Słownik Opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej

Co oznacza OPIS CZĄSTEK MATERII ZA POMOCĄ FUNKCJI FALOWEJ: Gdyż cząstki kwantowe mają taką naturę, Iż nie można precyzyjnie podać ich położenia, to określamy jedynie prawdopodobieństwo obecności cząstki w danym punkcie przestrzeni. Wykorzystuje się do tego celu funkcję falową, która jest rozwiązaniem różniczkowego równania Schrödingera. Równanie to spełnia w fizyce kwantowej, taką samą rolę jak równanie Newtona F=m⋅a w fizyce klasycznej

Czym jest Opis cząstek materii za znaczenie w Słownik fizyka O .

Wyjaśnienie Obrazy W Zwierciadłach Sferycznych:
Co to jest powierzchnie, które odbijają światło. Zwierciadła sferyczne dzielimy na wklęsłe i wypukłe. Środek zwierciadła S i środek jego krzywizny O (środek powierzchni kulistej, której częścią jest zwierciadło opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej.
Wyjaśnienie Odkształcanie Sprężyste:
Co to jest odkształcenie ciał stałych tytułujemy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej.
Wyjaśnienie Obrazy W Soczewkach:
Co to jest jakie powstają po przejściu światła poprzez soczewki, wykorzystujemy bieg trzech charakterystycznych promieni: jeżeli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu poprzez soczewkę opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej.
Wyjaśnienie Opór Ośrodka:
Co to jest się w wodzie, w powietrzu albo w innym ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu ośrodka. Siła ta rośnie, gdy rośnie opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej.
Wyjaśnienie Opór Zastępczy Oporników:
Co to jest elektrycznego posiada swój opór. Sposób połączenia tych przedmiotów ma wpływ na opór całego układu. Oporniki połączone szeregowo przedstawione są na rysunku: Opór zastępczy oporników połączonych opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej.