Czy przydatne?

Słownik Najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal

Co oznacza NAJWAŻNIEJSZE CECHY ODRÓŻNIAJĄCE CZĄSTKI OD FAL: Cechy cząstek Cechy fal Cząstka jest zlokalizowana. Fala jest rozciągła. Cząstki nie mogą się nakładać na siebie tak jak fale. Fale mogą się wzmacniać albo wygaszać nakładając się na siebie. W konsekwencji ruchu cząstki następuje przemieszczenie materii skupionej w cząstce. Fala bazuje na przemieszczaniu się zaburzeń ośrodka materialnego albo zaburzeń pola elektromagnetycznego,w trakcie gdy ośrodek nie ulega przemieszczeniu. Właściwości falowe i korpuskularne w świecie opisywanym poprzez fizykę klasyczną wykluczają się wzajemnie. Dlatego fizyka klasyczna ma ograniczone wykorzystanie i nie nadaje się do opisu obiektów wykazujących dualizm korpuskularno-falowy. Tę rolę spełnia fizyka kwantowa

Czym jest Najważniejsze cechy znaczenie w Słownik fizyka N .

Wyjaśnienie Napięcie Sinusoidalnie Zmienne:
Co to jest sinusoidalnie zmienne jest sinusoidalną funkcją czasu w formie: Napięcie na końcach opornika, poprzez który płynie prąd sinusoidalnie zmienny, będzie także sinusoidalnie zmienne i będzie miało tę najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Niedociążenie:
Co to jest stanem, gdzie siły nacisku między elementami układu, powstałe w konsekwencji sił zewnętrznych działających na układ, są mniejsze co do wartości od sił ciężkości, jakie działają na przedmioty układu najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Nieważkość:
Co to jest stan, gdzie działające na układ siły zewnętrzne nie są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan taki występuje, jeśli jedynymi siłami zewnętrznymi działającymi na najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Nierównoczesność Zdarzeń:
Co to jest zdarzeń w jednym układzie, które w innym zaszły równocześnie. Jeśli dwa zdarzenia zaszły równocześnie w dwóch różnych miejscach w układzie U, względem którego porusza się układ U’ z prędkością najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Narodziny Gwiazd:
Co to jest rodzą się w obłokach składających się raczej z wodoru. Gdy w takim obłoku pojawi się zagęszczenie, to grawitacyjnie rozpoczyna być do tego miejsca przyciągana materia z otoczenia. W konsekwencji najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.