Czy przydatne?

Słownik Najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal

Co oznacza NAJWAŻNIEJSZE CECHY ODRÓŻNIAJĄCE CZĄSTKI OD FAL: Cechy cząstek Cechy fal Cząstka jest zlokalizowana. Fala jest rozciągła. Cząstki nie mogą się nakładać na siebie tak jak fale. Fale mogą się wzmacniać albo wygaszać nakładając się na siebie. W konsekwencji ruchu cząstki następuje przemieszczenie materii skupionej w cząstce. Fala bazuje na przemieszczaniu się zaburzeń ośrodka materialnego albo zaburzeń pola elektromagnetycznego,w trakcie gdy ośrodek nie ulega przemieszczeniu. Właściwości falowe i korpuskularne w świecie opisywanym poprzez fizykę klasyczną wykluczają się wzajemnie. Dlatego fizyka klasyczna ma ograniczone wykorzystanie i nie nadaje się do opisu obiektów wykazujących dualizm korpuskularno-falowy. Tę rolę spełnia fizyka kwantowa

Czym jest Najważniejsze cechy znaczenie w Słownik fizyka N .

Wyjaśnienie Napięcie Skuteczne Prądu Przemiennego:
Co to jest na zaciskach określonego odcinka obwodu, poprzez który płynie prąd przemienny, jest równe wartości napięcia na zaciskach tego samego odcinka obwodu, gdy płynie poprzez niego prąd stały, który najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Natężenie Skuteczne Prądu Przemiennego:
Co to jest prądu przemiennego jest równe wartości natężenia prądu stałego, który spowodowałby wydzielenie tej samej ilości energii, co prąd przemienny w tym samym obwodzie i w tym samym czasie. Dla prądu najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Nieważkość:
Co to jest stan, gdzie działające na układ siły zewnętrzne nie są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan taki występuje, jeśli jedynymi siłami zewnętrznymi działającymi na najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Nierównoczesność Zdarzeń:
Co to jest zdarzeń w jednym układzie, które w innym zaszły równocześnie. Jeśli dwa zdarzenia zaszły równocześnie w dwóch różnych miejscach w układzie U, względem którego porusza się układ U’ z prędkością najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.
Wyjaśnienie Niedociążenie:
Co to jest stanem, gdzie siły nacisku między elementami układu, powstałe w konsekwencji sił zewnętrznych działających na układ, są mniejsze co do wartości od sił ciężkości, jakie działają na przedmioty układu najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal.