Czy przydatne?

Słownik Kontrakcja

Co oznacza KONTRAKCJA: Kontrakcja bazuje na skróceniu długości ciała w układzie, względem którego ciało to porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Zdarzenie to dotyczy długości ciała w kierunku ruchu. Jeśli ciało znajduje się w spoczynku względem układu U’, który porusza się z prędkością u względem układu U, to prawdziwy jest następujący wzór

Czym jest Kontrakcja znaczenie w Słownik fizyka K .

Wyjaśnienie Kondensatory:
Co to jest obiekt konstrukcyjny urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywany do gromadzenia ładunku elektrycznego i energii elektrycznej. Kondensator płaski złożony jest z dwóch równoległych płytek kontrakcja.
Wyjaśnienie Krzepnięcie:
Co to jest Krzepnięcie to mechanizm odwrotny do topnienia i zachodzi w temp. krzepnięcia, która jest równa temp. topnienia kontrakcja.
Wyjaśnienie Kinematyka:
Co to jest Kinematyka to edukacja o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go dzięki pojęć wprowadzonych w XVII wieku poprzez Galileusza kontrakcja.
Wyjaśnienie Kiedy Stosujemy Prawa Fizyki Relatywistycznej:
Co to jest poruszających się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła prawa klasycznej mechaniki Newtona nie zgadzają się z doświadczeniem. Do opisu takich obiektów należy użytkować prawa sformułowane kontrakcja.