Czy przydatne?

Słownik Bohra Postulat Drugi

Co oznacza DRUGI POSTULAT BOHRA: Elektron może emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach: Em - En = h ⋅ f, gdzie Em i En to energie elektronu na m-tej orbicie i na n-tej. W konsekwencji przejścia elektronu pomiędzy wieloma orbitami z atomu są wysyłane (albo pochłaniane) kwanty promieniowania (fotony) o różnej energii. Częstotliwość fali elektromagnetycznej związanej z tymi fotonami ma wartość odpowiadającą energii fotonów. Z teorii Bohra wynikają następujące wyrażenia na promień n-tej orbity i szybkość i energię elektronu znajdującego się na n-tej orbicie atomu wodoropodobnego: gdzie Z – liczba atomowa danego atomu, e – ładunek elektronu, m – masa elektronu, ε0 – przenikalność dielektryczną próżni, h – stała Plancka, n – numerem orbity

Czym jest Drugi postulat Bohra znaczenie w Słownik fizyka D .


Wyjaśnienie Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu
Co to jest Moment – T [s] Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f.
Wyjaśnienie Definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji
Co to jest Temp. – TT [K] = t [°C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest.
Wyjaśnienie Druga zasada termodnamiki
Co to jest To jest zasada, która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w.
Wyjaśnienie Drugie prawo Kirchoffa
Co to jest Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz.
Wyjaśnienie Definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne
Co to jest Natężenie pola elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły.