Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ: Ramię siły to wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leży siła i jej ramię.Zwrot wektora momentu siły ma wpływ na kierunek obrotu bryły. Posługujemy się tutaj regułą śruby prawoskrętnej Okres bezwładności punktu materialnego o masie m znajdującego się w odległości r od osi obrotu definiujemy jako iloczyn: I = m ⋅ r2 [kg ⋅ m2]. Okres bezwładności bryły to suma momentów bezwładności wszystkich punktów tej bryły.okres bezwładności bryły zależy od wyboru osi obrotu. Kręt, odmiennie okres pędu w ruchu obrotowym, to wektor, którego kierunek leży na osi obrotu, zwrot zależny jest od kierunku obrotu bryły (wyznaczamy go posługując się regułą śruby prawoskrętnej) a jego wartość wynosi

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch:
Co to jest wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Charakteryzujących Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.
Wyjaśnienie Druga Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest najmniejsza szybkość, jaką należy nadać ciału na Ziemi, by mogło oddalić się od Ziemi na nieskończenie sporą odległość. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: Ciało wyrzucone z definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.
Wyjaśnienie Drugi Postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne:
Co to jest grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.