Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ: Ramię siły to wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leży siła i jej ramię.Zwrot wektora momentu siły ma wpływ na kierunek obrotu bryły. Posługujemy się tutaj regułą śruby prawoskrętnej Okres bezwładności punktu materialnego o masie m znajdującego się w odległości r od osi obrotu definiujemy jako iloczyn: I = m ⋅ r2 [kg ⋅ m2]. Okres bezwładności bryły to suma momentów bezwładności wszystkich punktów tej bryły.okres bezwładności bryły zależy od wyboru osi obrotu. Kręt, odmiennie okres pędu w ruchu obrotowym, to wektor, którego kierunek leży na osi obrotu, zwrot zależny jest od kierunku obrotu bryły (wyznaczamy go posługując się regułą śruby prawoskrętnej) a jego wartość wynosi

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .


Wyjaśnienie Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego
Co to jest Natężenie prądu I [A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do.
Wyjaśnienie Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu
Co to jest Moment – T [s] Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f.
Wyjaśnienie Drgania tłumione
Co to jest Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej.
Wyjaśnienie Definicje wielkości opisujących ruch
Co to jest Przemieszczenie to wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość.
Wyjaśnienie Drugi postulat Bohra
Co to jest Elektron może emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana.