Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH POLE GRAWITACYJNE: Natężenie pola grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły poprzez masę umieszczoną w tym punkcie pola: Potencjał – VPunkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, tytułujemy powierzchniami ekwipotencjalnymi. Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola tytułujemy relacja energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu Stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Fizycznych Opisujących Cieplne Właściwości Substancji:
Co to jest °C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości I Pojęć Opisujących Pole Elektryczne:
Co to jest elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch:
Co to jest wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.