Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH POLE GRAWITACYJNE: Natężenie pola grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły poprzez masę umieszczoną w tym punkcie pola: Potencjał – VPunkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, tytułujemy powierzchniami ekwipotencjalnymi. Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola tytułujemy relacja energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Wielkości Fizycznych Opisujących Cieplne Właściwości Substancji:
Co to jest °C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Druga Zasada Termodnamiki:
Co to jest która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0 definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości I Pojęć Opisujących Pole Elektryczne:
Co to jest elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Dodawanie Sił:
Co to jest tych samych kierunkach i zwrotach. Dodawanie sił o tych samych kierunkach i przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych zwrotach. Wektor przeciwny do danego wektora definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Druga Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest najmniejsza szybkość, jaką należy nadać ciału na Ziemi, by mogło oddalić się od Ziemi na nieskończenie sporą odległość. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: Ciało wyrzucone z definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.