Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH POLE GRAWITACYJNE: Natężenie pola grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły poprzez masę umieszczoną w tym punkcie pola: Potencjał – VPunkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, tytułujemy powierzchniami ekwipotencjalnymi. Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola tytułujemy relacja energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .


Wyjaśnienie Dyfrakcja
Co to jest Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, ale przechodząc poprzez małe otwory ulegają ugięciu, a więc dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zdarzenie typowe.
Wyjaśnienie Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej
Co to jest Ramię siły to wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg.
Wyjaśnienie Drgania wymuszone
Co to jest Jeśli na ciało prócz siły sprężystości i sił oporu działa siła wymuszająca, której wartość wymienia się okresowo, to ciało wykonuje drgania wymuszone.
Wyjaśnienie Dodawanie sił
Co to jest Dodawanie sił o tych samych kierunkach i zwrotach. Dodawanie sił o tych samych kierunkach i przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych.
Wyjaśnienie Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający
Co to jest Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne.