Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH POLE GRAWITACYJNE: Natężenie pola grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły poprzez masę umieszczoną w tym punkcie pola: Potencjał – VPunkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, tytułujemy powierzchniami ekwipotencjalnymi. Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola tytułujemy relacja energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Ruch Drgający:
Co to jest Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Druga Zasada Termodnamiki:
Co to jest która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0 definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch:
Co to jest wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Charakteryzujących Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne.