Czy przydatne?

Słownik J Q Ciepło

Co oznacza CIEPŁO Q [J]: Ciepło podobnie jak robota jest metodą przekazywania energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana będzie energia poprzez drobiny ciała o temp. wyższej. Mechanizm ten będzie trwał aż do momentu osiągnięcia równowagi termodynamicznej poprzez oba ciała. Mówimy wtedy, Iż nastąpił przepływ ciepła. Mechanizm ten może zachodzić nie tylko w konsekwencji zetknięcia ciał. Energia cieplna może być także przekazywana przez emisję albo absorpcję promieniowania elektromagnetycznego. Jednostką ciepła, tak samo jak jednostką energii i pracy, jest dżul

Czym jest Ciepło Q [J znaczenie w Słownik fizyka C .

Wyjaśnienie Chłodziarki:
Co to jest chłodziarce poddawany jest różnym przemianom,których celem jest transport ciepła od układu o temp. niższej do układu o temp. wyższej.Taki mechanizm może być wykonywany tylko dzięki wykonywanej nad ciepło q [j].
Wyjaśnienie Cykle Termodynamiczne:
Co to jest termodynamiczny jest procesem, gdzie gaz poddawany jest zbiorowi przemian gazowych, po których gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia, objętości i temp., a co za tym ciepło q [j].
Wyjaśnienie Ciśnienie:
Co to jest wywołane poprzez siłę F naciskającą na jakąś powierzchnię o polu S. Wartość tej siły przypadająca na jednostkową powierzchnię nazwana została ciśnieniem: Jednostką ciśnienia jest paskal – Pa ciepło q [j].
Wyjaśnienie Całkowity Opór W Obwodach Prądu Przemiennego: RC, RL, RLC:
Co to jest Opór omowy związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R. Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego poprzez obwód RL. Opór pojemnościowy związany z ciepło q [j].
Wyjaśnienie Częstotliwość I Amplituda Drgań Wymuszonych:
Co to jest wymuszonych jest równa częstotliwości zmian siły wymuszającej. Amplituda drgań wymuszonych jest zależna od wielkości sił oporu i od maksymalnej wartości, jaką przyjmuje siła wymuszająca i od ciepło q [j].