Czy przydatne?

Słownik Promieniowania Źródła Aktywność

Co oznacza AKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA: Aktywnością źródła tytułujemy liczbę rozpadów zachodzących w jednostce czasu: Jednostką aktywności jest becqurel [Bq]. Jeżeli pośrodku 1s zachodzi rozpad jednego jądra, to aktywność źródła wynosi 1 bq. Aktywność każdego źródła promieniotwórczego maleje z upływem czasu wg wzoru: A=A0e−t⋅λ , gdzie A0 jest początkową aktywnością źródła promieniotwórczego, A jest aktywnością tego źródła po upływie czasu t, a λ jest stałą rozpadu, której wartość jest zależna od rodzaju źródła promieniotwórczego. Z powyższego równania da się wyprowadzić prawo rozpadu promieniotwórczego, odpowiednio z którym liczba jąder promieniotwórczych maleje wskutek rozpadu w sposób wykładniczy: N=N0e−t⋅λ ,gdzie N znaczy liczbę jąder promieniotwórczych po czasie t, N0 znaczy początkową liczbę jąder, a λ jest stałą rozpadu promieniotwórczego. Wykres zależności N od czasu przedstawia rysunek 13.1. Wniosek: Dla czasu t równego czasowi połowicznego rozpadu T1/2 mamy N=N0/2, co po wstawieniu do wzoru wyrażającego prawo rozpadu promieniotwórczego daje: skąd po zlogarytmowaniu stronami otrzymujemy: Czas połowicznego rozpadu jest odwrotnie proporcjonalny do stałej rozpadu promieniotwórczego

Czym jest Aktywność źródła znaczenie w Słownik fizyka A .

  • Dodano:
  • Autor: