Czy przydatne?

Bezpośrednia Wpłata co to znaczy

Definicja WPŁATA BEZPOŚREDNIA: Wpłata pieniędzy Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu

Czym jest Wpłata bezpośrednia znaczenie w Znaczenie definicji W .