Czy przydatne?

Ubezpieczonego Wiek co to znaczy

Definicja WIEK UBEZPIECZONEGO: Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego

Czym jest Wiek ubezpieczonego znaczenie w Znaczenie definicji W .