Czy przydatne?

Emerytalny Wiek co to znaczy

Definicja WIEK EMERYTALNY: Wiek, gdzie ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie

Czym jest Wiek emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji W .