Czy przydatne?

Pojęcie Jednostkowego Udziału Wartość

Objaśnienie: Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny

Czym jest Wartość udziału jednostkowego znaczenie w Znaczenie definicji W .