Czy przydatne?

Netto Aktywów Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu

Czym jest Wartość Aktywów Netto znaczenie w Znaczenie definicji W .