Czy przydatne?

Ubezpieczenia Umowa co to znaczy

Definicja UMOWA UBEZPIECZENIA: Umowa, odpowiednio z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w razie wystąpienia takiego zdarzenia

Czym jest Umowa ubezpieczenia znaczenie w Znaczenie definicji U .