Czy przydatne?

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcy albo gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz znaczenie w Znaczenie definicji U .