Czy przydatne?

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM: Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu

Czym jest Ubezpieczenie na życie z znaczenie w Znaczenie definicji U .