Czy przydatne?

Pojęcie Ubezpieczający

Objaśnienie: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki

Inne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń na literę U.