Czy przydatne?

Pojęcie Ubezpieczający

Objaśnienie: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki

Czym jest Ubezpieczający znaczenie w Znaczenie definicji U .