Czy przydatne?

System kursu jednolitego (fixing) co to znaczy

Definicja SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO (FIXING): Wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję

Czym jest System kursu jednolitego znaczenie w Znaczenie definicji S .