Czy przydatne?

Repartycyjny System co to znaczy

Definicja SYSTEM REPARTYCYJNY: Mechanizm emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak starzenia się społeczeństwa - coraz mniej osób aktywnie zawodowo utrzymywało coraz większą grupę osób bezrobotnych. W skutku mechanizm stawał się niewydolny, a za około 10 lat kompletnie utraciłby umiejętność funkcjonowania

Czym jest System Repartycyjny znaczenie w Znaczenie definicji S .