Czy przydatne?

Uczestnictwa Świadectwo co to znaczy

Definicja ŚWIADECTWO UCZESTNICTWA: Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek uczestnictwa, wystawiane jest poprzez Agenta Transferowego

Czym jest Świadectwo uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji S .