Czy przydatne?

Zwrotu Stopa co to znaczy

Definicja STOPA ZWROTU: Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom

Czym jest Stopa zwrotu znaczenie w Znaczenie definicji S .