Czy przydatne?

Średnia ważona stopa zwrotu co to znaczy

Definicja ŚREDNIA WAŻONA STOPA ZWROTU: Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy

Czym jest Średnia ważona stopa zwrotu znaczenie w Znaczenie definicji S .